Sustainalize Team
25 mei 2020

Sustainability, of begrijpen dat business gelijkstaat aan waarde creëren voor de maatschappij

Tijdens de huidige gezondheidscrisis had men gedacht dat bedrijven hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid aan de kant zouden schuiven, zoals dat het geval is voor communicatie of andere domeinen die “niet essentieel” zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

Tegen alle verwachtingen in stelt men echter vast dat bepaalde ondernemingen net gebruikmaken van deze gezondheidscrisis om hun prioriteiten te herzien. Sustainalize was namelijk verrast door het stijgende aantal aanvragen die sinds het begin van de crisis binnengekomen zijn.

Een concreet voorbeeld: een groot beursgenoteerd bedrijf waarvan de hoofdactiviteit momenteel stilligt, riep de hulp van Sustainalize in om zijn duurzaamheidsstrategie uit te werken, ondanks de economische gevolgen die de onderneming wellicht te wachten staan. Het is interessant om te zien dat de crisis het bedrijf niet heeft tegengehouden om te werken aan zijn duurzaamheidsstrategie.

Een mentaliteit die vijf jaar geleden wellicht helemaal anders was.

De klanten van Sustainalize – voornamelijk grote beursgenoteerde bedrijven – voelen enerzijds druk van hun investeerders en de nieuwe Europese taxonomie over duurzaam investeren. Anderzijds is er de druk van wetgeving. Door de nieuwe Europese richtlijn die in september 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, zijn deze bedrijven nu bijvoorbeeld verplicht om ook niet-financiële informatie in hun jaarverslag op te nemen. Daarbij komt nog het logische gevolg van de gezondheidscrisis, namelijk dat we nu meer nadenken en beseffen dat het huidige systeem zijn beperkingen heeft.

Bovendien wordt die richtlijn momenteel herzien door de Europese Commissie.

Sustainalize voorspelt een grotere reikwijdte van de richtlijn. Dat betekent dat meer ondernemingen deze zullen moeten volgen. Daarnaast denken we dat ook de inhoud van de publicatie herzien en uitgebreid zal worden. Naast het management en de indicatoren zullen de doelstellingen wellicht ook meegedeeld moeten worden.

Een ander belangrijk punt. De Commissie zal meer uniformiteit willen. Ondernemingen zullen hun informatie vermoedelijk volgens bepaalde standaarden moeten publiceren. De laatste jaren kwamen er namelijk steeds meer vrijwillige normen en standaarden (GRI, IIRC, SASB, SDG, TCFD, enz.). Dat maakt de taak van de ondernemingen natuurlijk alleen maar complexer.

Sustainalize verwacht bovendien dat de Commissie zal vragen dat bedrijfsrevisoren ook de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie evalueren, zoals ze dat voor financiële informatie doen. Momenteel lieten slechts 53 % van de Bel-20-bedrijven hun niet-financiële informatie (of een deel daarvan) extern controleren door een bedrijfsrevisor*. Dat is niet genoeg als we bedenken dat investeringsbeslissingen steeds meer gemaakt worden op basis van dat type gegevens.

We moeten die ondernemingen helpen bij hun overgang!

Zelfs in deze periode, en vooral in deze periode, moeten we ons huidige systeem herbekijken. We kunnen niet van de ene dag op de andere de kraan dichtdraaien – een overgang is cruciaal om grote sociale gevolgen te vermijden. Het is in deze overgangsfase dat we onze bedrijven en organisaties nodig hebben.

Laten we hen dus helpen nadenken, innoveren en waarde creëren.
Voor ons allen, voor de morgen.

 

* Analyse van de jaarverslagen 2019 van de Bel-20.

Auteur: Lola Debersaques, Partner Sustainalize