Strategie & Impact

Duurzaamheid is een breed begrip. Hoewel kort geleden duurzaamheid vooral ging over het terugdringen van milieuvervuiling en CO2-uitstoot, vallen er de afgelopen jaren ook steeds meer thema’s onder deze noemer. Vandaag heeft duurzaamheid ook te maken met innoveren, SMART-oplossingen vinden en het creëren van gedeelde maatschappelijke waarde. Kortom: toekomstgericht denken en doen.

Veranderende marktomstandigheden, nieuwe wetgeving, en veeleisende stakeholders: organisaties moeten strategische antwoorden vinden om relevant te blijven. Met onze kennis en een kritische blik helpt Sustainalize met het formuleren van een duidelijke strategie, gericht op lange termijn waardecreatie. Duurzaamheid is een integraal onderdeel daarvan.

Strategy & Impact