Transparantie & Waardering

Duurzaamheid kent geen vaste lijst van actiepunten. Iedere onderneming is namelijk anders en iedere sector kent zijn eigen relevante duurzaamheidsthema’s. Wat ertoe doet, is vervolgens deels afhankelijk van de belangen en verwachtingen van stakeholders. Om die reden is stakeholderdialoog van groot belang. Aandacht voor duurzaamheid gaat dan ook hand in hand met aandacht voor externe rapportering: door te rapporteren over doelstellingen en prestaties worden stakeholders geïnformeerd en in de interactie met stakeholders ontstaat vervolgens een specifieke duurzaamheidsagenda voor de onderneming.

De gedachte dat transparantie positief bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, is inmiddels ook verankerd in verschillende wetgeving, benchmarks en ratings. Hierbij is het soms lastig om door de bomen het bos nog te zien. Wij kunnen helpen met het verzamelen, ordenen en rapporteren van niet-financiële informatie. Door de opkomst van geïntegreerd rapporteren wordt het steeds belangrijker om ook te kunnen rapporteren over de niet-financiële aspecten die een impact kunnen hebben op lange termijn waardecreatie. Dankzij onze kennis van de relevante standaarden en benchmarks zorgen we ervoor dat uw externe rapportering voldoet aan alle verwachtingen en dat uw onderneming de waardering krijgt die het verdient.

Transparency & Recognition