Ecovadis

Het EcoVadis platform richt zich op het gezamenlijk inzichtelijk maken en beheren van de duurzaamheidsprestaties van ketenpartners, om ketenveranderingen in gang te zetten. De EcoVadis duurzaamheid ‘scorecards’ geven gedetailleerd inzicht in de risico’s op milieu, sociaal en ethisch vlak. In het EcoVadis netwerk werken meer dan 55.000 bedrijven aan het inzichtelijk maken en verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Bezoek de website van EcoVadis.