Circulaire economie

Circulariteit is een breed concept. De invalshoeken zijn uiteenlopend en gaan van producthergebruik tot levensduurverlenging. Hierbij zijn ook materiaalrecycling, nieuwe soorten verdienmodellen en eigendomsverhoudingen als pay-per-use-concepten relevant. Wij helpen om dit concreet te maken.

We helpen u de mate van circulariteit van een product, een keten of een onderneming te meten: in hoeverre is deze al circulair? Hierbij kijken we eerst naar de materialen die de keten ingaan en naar de hoeveelheid ‘afval’ die de keten verlaat. Deze berekeningen brengen we vervolgens samen in één circulariteitscijfer. Op die manier kunt u het effect van geplande maatregels beoordelen op hun circulariteitsbijdrage. We helpen u tot slot graag om concrete circulariteitsdoelstellingen te formuleren en deze te communiceren.

Het is natuurlijk mogelijk dat u pas net aan het begin staat van een circulaire aanpak. Sustainalize kan u dan helpen om op de juiste manier van start te gaan. Zo brengen we eerst en vooral in kaart hoe product- en materiaalstromen door uw bedrijf en keten lopen. Dat leidt tot een praktische inzage in waar waarde verloren gaat vanuit een circulatiteitsperspectie, wat we samenvatten in een circulariteitskansenkaart. Welke materialen worden ‘gedowncycled’ of verlaten alsnog de keten richting afvalverbranding of stort? Waar liggen de opportuniteiten om circulariteit in uw onderneming en bedrijfsketen te brengen? In een interactief en creatief proces gaan we op zoek naar openliggende kansen. Vervolgens kijken we welke milieu-impact van deze kansen uitgaat. Samen met u werken we aan spraakmakende circulariteitsoplossingen.