Impact Assessment & Monetarisatie

Zonder de juiste informatie kun je onmogelijk de goede strategische keuzes maken. Vaak geeft de beschikbare informatie maar een gedeeltelijk beeld van de situatie. Om toch de meest duurzame optie te kunnen kiezen, bekijken we de duurzaamheidsimpacten van over de hele levenscyclus. In een levenscyclusanalyse (LCA) berekenen we de totale milieu-impact van een project of een product: van grondstofwinning tot afvalverwerking. Een LCA biedt u een goed startpunt voor vernieuwing en helpt bij het organiseren van circulaire processen.

Vaak gaan we nog een stap verder bij LCA’s. Stel, u staat voor de beslissing tussen twee investeringsprojecten. Hoe vergelijkt u bijvoorbeeld het verminderen van waterverbruik met een training voor medewerkers? Om echt te weten wat het meeste oplevert, moet u ook de ‘externaliteiten’ meenemen. Dit is impact die men economisch niet duidelijk zijn, maar die wel positieve of negatieve effecten hebben. Met onze impactmethodiek brengen we deze maatschappelijke kosten en baten in kaart. Zo kunt u het hele plaatje zien.

Het is vervolgens mogelijk om deze externaliteiten in geld uit te drukken, wat we monetarisering noemen. Het voordeel hiervan is dat u de werkelijke waarde kunt uitdrukken op een manier waaraan u gewend bent, waardoor u verschillende soorten impact vergelijkbaar kunt maken. Op basis van kwantitatieve data kan men beter sturen op risico en resultaat. We helpen je graag om deze slag te maken. Het prijskaartje dat door monetarisering ontstaat, kan helpen bij het maken van keuzes tussen productieprocessen, geografische locaties, of soorten materialen. De klassieke bedrijfsbeslissingen krijgen op deze manier een maatschappelijke dimensie.