Organiseren van rapporteringsprocessen

Gerapporteerde cijfers moeten betrouwbaar zijn. Dit is niet evident, het definiëren van een goede set aan KPI’s zorgt er namelijk nog niet automatisch voor dat die informatie binnen uw onderneming beschikbaar is.

Op basis van een analyse van uw huidige rapportageprocessen brengen wij in kaart hoe duurzaamheidsinformatie op een efficiënte en effectieve wijze geïmplementeerd kan worden in uw onderneming. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijkheden voor rapportering worden opgenomen in de governance-structuur. Het doel is om deze niet-financiële KPI’s onderdeel te maken van de normale plannings- en controlecyclus binnen de onderneming.

Hiertoe stellen we vaak een zogenaamde reporting manual op, waarin de KPI’s in detail worden beschreven, inclusief o.a. definities, meetmethodes en rapportage-eenheden. Daarnaast schrijven we het proces uit, wat verder gaat dan rapporteren. We leggen ook vast wie binnen de organisatie waarvoor verantwoordelijk is en welke maatregelen zijn afgesproken om de kwaliteit van de informatie te garanderen.

Ten slotte geven we trainingen en workshops bij het invoeren van (nieuwe) rapporteringsprocessen. Hiernaast richten we ook dashboards in met geïntegreerde data-visualisaties die in één oogopslag de vooruitgang zichtbaar maken. Dat kan laagdrempelig en kostenefficiënt. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor uitgebreidere rapportagesoftware zoals PE, Credit360, Enablon, WeSustain of Tagetik. We helpen u graag bij de pakketkeuze en de implementatie.