Ketenverantwoordelijkheid

De impact van uw bedrijf houdt niet op bij de deur van uw onderneming. Bij de meeste organisaties zit de grootste impact juist in de productieketen. Bepaalde vragen treden naar voor als men denkt aan de supply chain: waar komen uw producten of grondstoffen vandaan en onder welke omstandigheden worden deze geproduceerd? Hoe gaat uw transporteur of onderaannemer om met duurzaamheid? Inzicht in de keten is vaak van cruciaal belang om duurzaamheidsambities werkelijkheid te kunnen maken. Bovendien wordt u geacht om allerlei vragen over uw keten te kunnen beantwoorden. Niet alleen uw eigen afnemers, maar ook ratingbureaus zoals Ecovadis, willen het meer informatie over uw impact in de keten.

Sustainalize brengt in kaart welke thema’s binnen uw keten van belang zijn en waar u de grootste impact heeft. Hierbij maken we gebruik van relevante standaarden en richtlijnen, zoals salient analyses met behulp van het UNGP-raamwerk op het gebied van mensenrechten en het  inzichtelijk maken van klimaatrisico’s in lijn met TCFD. We kunnen u helpen om complexe supply chains terug te brengen tot concrete prioriteiten voor uw onderneming.

Sustainalize ondersteunt u bij het invoeren van een aankoopstrategie met een focus op duurzaamheid. In het kader van ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI) vertalen we uw strategische doelstellingen naar een concreet aankoopbeleid, inclusief KPI’s, maturity modellen en actieplannen. We ondersteunen bij de garantie van MVI binnen uw werkprocessen, zodat onder meer verantwoordelijkheden vastliggen binnen de organisatie. Ook trainen wij uw inkopers om uw beleid rondom duurzaam aankopen toe te passen. We helpen u bij het stellen van de juiste vragen stellen aan uw leveranciers, onafhankelijk of dit nu is voor een Supplier Code of Conduct of in relatie tot de Ecovadis-vragenlijst.