Materialiteit & Stakeholderdialoog

Om te bepalen wat voor u de meest relevante thema’s zijn op het gebied van mens, milieu en maatschappij, kunt u bij uw stakeholders te rade. Met behulp van zogenaamde materialiteitsanalyses kunnen wij in kaart brengen welke duurzaamheidsonderwerpen het meest belangrijk worden gevonden door de extern omgeving van uw bedrijf. We beginnen met een ‘long list’ aan potentiële materiële onderwerpen. Vervolgens brengen we die lijst terug tot een ‘short list’ op basis van onder meer een media-analyse en een concurrentie-analyse.

Om tot de duurzaamheidsprioriteiten te komen, leggen we de ‘short list’ voor aan zowel interne als externe stakeholders. Hiervoor hanteren we verschillende methodes. Een optie is het organiseren van ronde tafelgesprekken, wat de mogelijkheid geeft om door te vragen en de diepte in te gaan. Daar staat tegenover dat in die opzet het aantal betrokken stakeholders beperkt blijft. Om die reden werken we ook regelmatig met surveys. Via online vragenlijsten kunnen we een rangschikking van duurzaamheidsonderwerpen bepalen die u kunt gebruiken om uw prioriteiten te stellen.

Veel rapporteringsstandaarden vereisen een materialiteitsanalyse als basis voor het jaar- of duurzaamheidsverslag. Zowel Global Reporting Initiative (GRI) als International Integrated Reporting Council (IIRC) hanteren dit als uitgangspunt. Tegenwoordig kunnen we in de meeste jaarverslagen dan ook een materialiteitsmatrix terugvinden. Sustainalize heeft intussen veel ervaring met het faciliteren van stakeholderdialogen en het uitvoeren van materialiteitsanalyses. We nemen deze stap dan ook graag uit uw handen.