Pre-assurance & Validatie

De managementinformatie waarop het management van uw organisatie zich baseert, moet betrouwbaar zijn. Uiteraard wilt u niet dat er fouten zitten in de informatie die uw organisatie naar buiten publiceert. Verscheidene standaarden en benchmarks vereisen externe verificatie om de kwaliteit van de data te bevestigen. Wij toetsen uw datakwaliteit en rapporteringsprocessen en op basis van onze validatieactiviteiten garanderen wij dat uw informatie correct is.

U bepaalt welke informatie we valideren en hoe ver we daarin gaan. We kunnen de consolidatie van de gegevens toetsen, of zelfs op locatie kijken naar de bron van de data: de keuze is aan u. Daarnaast kunnen we ook de teksten in uw jaarverslag valideren. Vervolgens maken we afspraken over hoe we de uitkomsten van de validatie rapporteren. Naast de evidente rapportering aan het management, maar daarnaast kunnen we ook een verklaring opstellen in uw jaarverslag.

We merken regelmatig dat ondernemingen afgestoten worden door assurance door een externe accountant. De kosten en de belasting op de organisatie werpen een hoge drempel op. Ons validatieproces biedt u een concreet alternatief. U kunt ons namelijk inzetten als voorbereiding op het werk van de accountant. Vanuit onze ervaring zijn wij als geen ander op de hoogte van de vereisten voor externe verificatie en de voorbereiding hierop. We ondersteunen u bij het voorbereiden van de dossiers, we stemmen de werkzaamheden af met de accountant en we staan de interne data-eigenaars bij. Zo verzekert onze pre-assurance u van een vlot assurance-proces en realiseert u al snel een significante kostenbesparing.