Strategie & Waardecreatie

Duurzaam ondernemen gaat uiteraard over de bijdrage aan een betere wereld. Tegenwoordig gaat het echter nog verder dan dat. We beseffen steeds meer dat duurzaam ondernemen essentieel is voor de onderneming zelf. Medewerkers werken liever bij een organisatie met een duidelijke visie en een verantwoord beleid. Innovatieve producten verlagen kosten en niet-financiële informatie verbetert risicomanagement. Ondernemingen die zich realiseren hoe ze waarde creëren voor klanten, medewerkers, investeerders én de samenleving zijn beter voorbereid op de toekomst.

Maar hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming ook over twintig jaar nog relevant is en in staat is waarde te creëren? Welke strategische keuzes moet u maken om concurrerend te blijven in markten die over vijf jaar ingrijpend zijn gewijzigd? Hoe blijft u aantrekkelijk voor een de volgende generatie klanten en medewerkers? Ieder bedrijf is anders en er zijn geen simpele oplossingen. Wat het antwoord op deze vragen ook is, het helpt altijd om externe trends en ontwikkelingen goed te begrijpen.

Wij helpen u niet alleen met onze kennis van de markt en externe ontwikkelingen, maar ook door het stellen van kritische vragen over de ambities en activiteiten van de onderneming. Bij Sustainalize benaderen we strategievorming vanuit een waardecreërend perspectief. Welke input heeft een organisatie nodig om een positieve lange termijn impact te maken voor stakeholders? Dit soort vragen stellen we tijdens workshops, waarin we de drijvers voor toekomstig succes identificeren. op die manier krijgen we een kader voor interne actie en externe communicatie. Ook werken we samen met u een strategiekaart uit. Daarnaast helpen we u om de strategische inzichten samen te vatten in een overzichtelijk waardecreatiemodel voor interne en externe communicatie.