Managementinformatie op basis van KPI’s

Dankzij onze kritische blik en de nodige kennis helpen we u om een duidelijke strategie te formuleren. Hierbij ligt onze focus op lange termijn waardecreatie, waarin duurzaamheid prominent naar voren komt. Als we uw duurzaamheidsamibities scherp voor ogen hebben, dan werken we samen een strategiekaart uit. In deze strategiekaart formuleren we niet alleen doelstellingen, maar ook value drivers en KPI’s. De reeds bestaande doelstellingen en uitgangspunten binnen uw organisatie blijven belangrijk.

Het is zinvol om het onderscheid te bewaren tussen sturings-KPI’s en output-KPI’s. Sturings-KPI’s zijn indicatoren waarmee men de voortgang ten aanzien van de strategie bijhoudt. Idealiter zijn deze gelinkt aan value drivers, de aspecten waarin de onderneming zichzelf zeker moet onderscheiden om de strategische doelstellingen te behalen. Een sturings-KPI is gericht op concrete acties en gekoppeld aan een target.

Output-KPI’s zijn niet noodzakelijk gekoppeld aan de strategie, maar zijn belangrijk om andere redenen. Ze helpen namelijk in de communicatie met stakeholders. U stuurt op de uitvoering van de strategie en hiervan worden de resultaten samengevat in indicatoren. Deze geven samen een beeld van de prestaties van uw onderneming. Een voorbeeld hiervan is sturen op de invoering  van milieubesparende technologie. Daarvoor is er beschikking over periodieke voortgangsrapporten met sturings-KPI’s. Daarnaast rapporteert u extern over de CO2 voetafdruk van de onderneming, een output-KPI. Zo krijgen de stakeholders een overzicht van de impact die de onderneming heeft op klimaatverandering.

Sustainalize heeft veel ervaring met het ontwikkelen van KPI’s. Dat doen we in lijn met bekende richtlijnen zoals die van het Global Reporting Initiative (GRI) of het Integrated Reporting Framework (IIRC).