Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 legden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vast. Deze doelstellingen werden ondertekend door 193 landen en hebben als ambitie een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze vormen een agenda voor het realiseren van duurzame en inclusieve ontwikkeling tot 2030. Hoewel de hoofdverantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen bij overheden ligt, is juist de bijdrage van het bedrijfsleven van enorm belang.

De SDG’s zijn tegenwoordig een vast onderdeel in het denken van bedrijven over strategie en communicatie. Maar hoe linkt u de SDG’s aan de bestaande stategie van uw organisatie? Aan welke SDG’s kan uw onderneming concreet een bijdrage leveren? Met behulp van ons vijfstappenplan ondersteunen wij bedrijven met de volledige integratie van de SDG’s.

  1. Begrijpen van de SDG’s
  2. Prioriteren d.m.v. Sustainalize – Impact analysis
  3. Vaststellen indicatoren en bedrijfsdoelstellingen herijken op basis van SDG’s
  4. Integratie in beleid en acties
  5. Communicatie van bijdrage en monitoring

De SDG’s zijn ambitieus en ondernemingen zoeken hun weg in de aansluiting op deze wereldwijde doelstellingen. Wij begeleiden organisaties in de verschillende fases van implementatie. Dit kan beginnen bij interne workshops en resulteren in externe communicatie. Sinds de publicatie van de SDG’s in 2015 hebben onze consultants ruime ervaring opgedaan en helpen we u graag een bijdrage te leveren aan deze wereldwijde agenda voor 2030.