Ons team

Lola Debersaques

Partner
“Het herijken van het business model op een duurzame en innovatieve manier helpt bedrijven om te blijven bestaan in de toekomst.”
Lees meer

Johanna Haerens

Consultant
“Duurzaamheid en economie versterken elkaar. Ze zijn de fundamenten voor een lange termijngroei.”
Lees meer

Isaline Montariol

Consultant
“Door het ontwerpen van een gepersonaliseerde duurzaamheidsstrategie, zijn bedrijven in staat om een grote positieve impact op de maatschappij te leveren en aan betere toekomst bij te dragen.”
Lees meer

Justus Koek

Partner
“We helpen met het ontwikkelen van een duurzame strategie in plaats van een strategie tot duurzaamheid.”
Lees meer

Nick de Ruiter

Partner
“Met duurzaamheid creëer je een onderscheidend vermogen dat moeilijk te kopiëren is. Je boort nieuwe markten aan, behoudt je huidige klanten en blijft innoveren.”
Lees meer

Lianne Dijkstra

Associate
“Maatschappelijke impact creëer je door te sturen op kansen.”
Lees meer

Amy White

Partner
“Echte duurzaamheid wordt bereikt door relevant te zijn, nu en in de toekomst. Hoe is uw bedrijf gepositioneerd wanneer wij de duurzame ontwikkelingsdoelen bereiken in 2030, het Parijs-klimaatakkoord en de agenda van WBCSD in 2050?”
Lees meer

Daniek Ehrismann

Consultant
“Een kansrijk bedrijf is een succesvol bedrijf. Met duurzaamheid creëer je die kans.”
Lees meer

Julian Markus

Consultant
“Niet-financiële data is cruciaal voor het zetten van doelen en het meetbaar maken van progressie om zo tot een steeds duurzame onderneming te komen.”
Lees meer

Olivier Benz

Consultant
“Duurzaamheid betekent ergens met een goede intentie te beginnen en het ontwikkelen tot een holistisch verhaal dat leidt tot een positieve impact voor ons en iedereen die daarna volgt.”
Lees meer

Vivian ten Have

Consultant
“Duurzaamheid en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door je purpose aan de basis te zetten, duurzaamheid echt te verankeren in je strategie, en je in- en externe communicatie daar naadloos op aan te sluiten, ben je als organisatie geloofwaardig en future-proof.”
Lees meer

Anne-Marie Slaa

Consultant
“Een mooie bedrijfsambitie neerzetten is één, de weg ernaartoe is minstens net zo belangrijk.”
Lees meer

Joop Joost Hietbrink

Associate
“Duurzaamheid en strategie zijn twee zijden van dezelfde medaille."
Lees meer

Tijn Willems

Consultant
“We staan als maatschappij voor ontzettend veel uitdagingen op sociaal en milieu vlak en dit is het moment om na te denken over de manier waarop wij onze toekomst richting 2030 gaan inrichten.”
Lees meer

Pieter van’t Hoff

Associate
“Het is tijd om het debat rondom verantwoordelijkheid van bedrijven te concretiseren en op een rationele manier te werken aan oplossingen.”
Lees meer

Kyra Weerts

Consultant
“Verduurzaming van een organisatie kan niet zonder inzicht in de impact van de supply chain.”
Lees meer

Lot Elshuis

Consultant
“Organisaties zijn bij uitstek in de gelegenheid om waarde toe te voegen aan de maatschappij. Om vooruitgang te boeken is het belangrijk om deze toegevoegde waarde te meten en het concept ‘waardevol’ telkens te herzien.”
Lees meer

Susan van Kruijsbergen

Senior consultant
“Maak het praktisch: goed inzicht in je impact en aandacht voor inbedding binnen de organisatieprocessen zijn voorwaarden om echt te kunnen verduurzamen.”
Lees meer

Wout Ostermann

Consultant
“Een langetermijnvisie is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en bepaalt naast de koers ook het bestaansrecht van een organisatie.”
Lees meer

Anja Cichowlas

Consultant
“MVO is geen add-on, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering”
Lees meer

Arco ten Klooster

Partner
“Maatschappelijke verslaggeving geeft voeding aan het debat met stakeholders, maar tegelijkertijd – en minstens zo belangrijk – zorgt het ervoor dat de ondernemingsleiding kan sturen op aspecten, die op langere termijn het succes van de onderneming bepalen.”
Lees meer

Anne Kippers

Consultant
"Het tastbaar en meetbaar maken van duurzame impact, leidt tot betere keuzes voor mens, natuur en bedrijf."
Lees meer

George Kalloe

Support staff
“Digitalisering van de financiële administratie is een handig hulpmiddel om de CO2-voetafdruk te reduceren.”
Lees meer

Jacqueline van den Barselaar – Remmers

Support staff
“De toekomst van de aarde wordt gecreëerd door wat we vandaag doen. Niet morgen.”
Lees meer

Lena Hülsmann

Partner
“Er is geen one-size-fits-all aanpak. MVO is voor elk bedrijf anders. Zelfs de kleinste positieve impact draagt bij aan maatschappelijke verandering.”
Lees meer

Misha Elkerbout

Consultant
“Ketensamenwerking speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de bedrijfsvoering.”
Lees meer

Jacqueline Houweling

Consultant
“Versterk je merk door jouw MVO-verhaal in bestaande en nieuwe communicatiekanalen tot leven te brengen.”
Lees meer

Folkert van der Molen

Analist
“Voor een positieve impact op planeet en maatschappij, zullen veel bedrijven zich compleet opnieuw moeten uitvinden.”
Lees meer