EU-regelgeving over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?

De EU-richtlijn inzake niet-financiële informatie, of EU Non-Financial Reporting Disclosure (NFRD) – wellicht heeft u deze termen al voorbij horen komen. Vanaf verslagjaar 2017 is deze richtlijn namelijk van kracht in Nederland. Dit heeft consequenties voor bedrijven die nog niet of weinig over maatschappelijke onderwerpen rapporteren, maar ook voor bedrijven die deze weg al zijn ingeslagen. Valt mijn bedrijf onder deze wetgeving? Wat staat er in de richtlijn? Wat houdt het in voor uw bedrijf? Welke van uw huidige rapportageprocessen worden beïnvloed? Als over 2017 gerapporteerd moet worden, moet ik dan nu al zaken meten?

De richtlijn is door het Ministerie van Financiën omgezet naar Nederlandse wetgeving in twee afzonderlijke regelgevingen: “bekendmaking niet-financiële informatie” en “bekendmaking diversiteitsbeleid” en vastgelegd in artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wij hebben de richtlijn voor u bestudeerd. Samen met de uitkomsten van een gesprek met het ministerie geven wij u in dit blog antwoord  op de meest prangende vragen.

Voor wie?

De bekendmaking niet-financiële informatie is voor organisaties van openbaar belang. Denk hierbij aan beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. De ondergrens volgens de richtlijn is minimaal 500 medewerkers én een balanstotaal van €20 miljoen of een netto-omzet van meer dan €40 miljoen. De bekendmaking diversiteit is specifiek gericht op beursvennootschappen. Om per verslagjaar 2017 te voldoen aan de richtlijn, zal het voor veel bedrijven nodig zijn om dit jaar al actie te ondernemen op die onderwerpen waarvoor nog geen of onvoldoende beleid en KPI’s aanwezig zijn.

Waarom?

Transparantie over sociale en milieugerelateerde aspecten van de bedrijfsvoering leidt volgens de EU tot verbeterde prestaties. ‘Meten is weten’ is hier een belangrijk statement in. Bovendien geeft inzicht in meer dan financiële zaken een beter beeld voor beleggers en andere stakeholders. Voorspellingen over de waarde van een onderneming in de toekomst worden tegenwoordig niet alleen meer gemaakt op basis van sec financiële informatie. Ook de waardeketen waarin een bedrijf opereert wordt van steeds groter belang. Met de richtlijn wil de EU dat bedrijven vergelijkbare informatie opnemen in verslaglegging. Investeerders kunnen dan bijvoorbeeld bedrijven goed onderling vergelijken en de prestaties beoordelen. Ook zal het vertrouwen tussen de stakeholders en bedrijven groeien. Tenslotte wil de EU een gelijk speelveld creëren op het gebied van rapportage. Door de nieuwe EU-richtlijn zullen achterblijvers verplicht worden mee te doen.

Wat?

De richtlijn verplicht bedrijven in een aparte paragraaf van het jaarverslag (‘bestuursverslag’) te rapporteren over beleid, resultaten, en risicobeheersing op het gebied van milieu, sociale-en personeelsaspecten, diversiteit, mensenrechten en bestrijding van omkoping en corruptie. Voor elk onderwerp is het zaak om prestatie-indicatoren (KPI’s) op te nemen, die performance over een langere periode laten zien.

Voor organisaties die onder de reikwijdte van de wetgeving vallen, moet een externe accountant de aanwezigheid van de informatie toetsen. Ook controleert zij of deze informatie niet in tegenspraak is met de rest van de verslaglegging. Bedrijven kunnen op deze manier niet om de richtlijn heen.

De context

De kracht van deze EU-richtlijn zit hem in het feit dat bedrijven die nog weinig of geen niet-financiële informatie publiceren worden gedwongen actie te ondernemen op dit gebied.

In de vertaling naar de Nederlandse wetgeving blijven er echter een aantal zaken onduidelijk.

De wetgeving gaat voorbij aan het feit dat veel bedrijven in de doelgroep al uitgebreid rapporteren over niet-financiële zaken. Waar bedrijven eind jaren ’80 begonnen met een milieuverslag, hebben we een sterke opmars gezien naar het MVO-verslag en is nu zelfs het “geïntegreerde” jaarverslag al niet meer weg te denken. Vooral aan deze geïntegreerde vorm, waarin samenhang tussen financiële en niet-financiële prestaties, strategie, kansen en risico’s voorop staat, wordt voorbij gegaan.

Daarnaast vraagt de richtlijn om een toelichting op specifieke onderwerpen. Dat is concreet en helder, maar gaat niet in op het concept materialiteit, iets wat de laatste jaren veel aandacht krijgt in het (MVO) jaarverslag. Zo worden bedrijven verplicht te rapporteren over onderwerpen die voor hun wellicht niet relevant zijn. Een aparte verklaring/paragraaf opnemen, zoals de richtlijn voorschrijft, botst hiermee qua vorm. Door de inhoud en de gevraagde vorm van de te ontsluiten informatie, kan de EU richtlijn voor bedrijven een stap terug betekenen qua jaarverslag. Dit geldt zeker voor de koplopers in geïntegreerd rapporteren.

Wij zijn veelvuldig in gesprek met het Ministerie van Financiën, accountants en bedrijven die al zijn begonnen met de implementatie van de richtlijn. Sustainalize ondersteunt zo’n 100 bedrijven met hun verslaggeving over niet-financiële informatie. We zoeken graag met onze klanten naar een goede toepassing van de richtlijn in de praktijk, ook in combinatie met de huidige trends in verslaggeving. Als u mee wilt praten over nieuwe trends op gebied van verslaglegging, twijfel dan niet om contact op te nemen.

Save the date!

Op vrijdagochtend 30 juni organiseren Sustainalize en ABN AMRO het congres ‘Trends & Practices in non-financial reporting’.

Blijf op de hoogte van ons nieuws, blogs en events via onze nieuwsbrief!