3 juli 2017

Niet-financiële verslaggeving volop in ontwikkeling blijkt tijdens seminar ABN AMRO en Sustainalize

Met een grote opkomst van meer dan 125 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGOs en experts werd op vrijdag 30 juni een inspirerend seminar gehouden over trends en ontwikkelingen in niet-financiële verslaglegging. Het programma werd verzorgd door de dagvoorzitters Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO) en Nick de Ruiter (Sustainalize). De locatie van het seminar was het nieuwe Circulaire Paviljoen ‘Circl’ van ABN AMRO te Amsterdam.

De eerste spreker Jennifer Iansen-Rogers (Global Head of Corporate Assurance, ERM Certification and Verification Services) gaf het publiek meer inzicht in de herkomst én toekomstige ontwikkeling van MVO-rapportage, GRI standards en Integrated Reporting. Volgens Jennifer hebben vele organisaties te maken met een transitie, waarbij de impact van een organisatie belangrijker wordt dan de outputs/outcomes. Ook werpt Jennifer een blik vooruit en voorspelt dat er meer regelgeving zal komen op het gebied van niet-financiële verslaglegging.

De tweede spreker, Louise Vytopil (Advocaat Rutgers & Posch en universitair docent Universiteit Utrecht), ging in op de EU Richtlijnen van niet-financiële informatie. Voor wie gelden deze EU-richtlijnen, wat houden zij in en hoe dienen de richtlijnen toegepast te worden? Louise ziet de transparantieplicht als een trend binnen de wetgeving, echter is er wel sprake van complicaties om rekening mee te houden, zoals aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van beide presentatie kwam er vanuit het publiek onder meer een discussie op gang over de rol van een accountant bij een niet-financiële verslaglegging. Hebben accountants genoeg inzicht in niet-financiele aspecten van een jaarverslag of dienen stakeholders hierbij meer betrokken te worden? Dit kwam tevens ter sprake gedurende één van de stellingen in het Lagerhuisdebat. De diverse stellingen werden gepresenteerd door Jelle Wils (Alliander), Jan-Willem Vosmeer (Heineken) en Arnoud van Vliet (Zeeman). Het debat was zeer interactief, de recente ontwikkelingen binnen niet-financiële verslaglegging geven genoeg voer voor discussie.

Tot slot werden de bezoekers uitgenodigd om één van de drie break-out sessies te volgen. In deze sessies werd dieper ingegaan op de ‘Sustainable Development Goals’ (Mart van Kuijk van Sustainalize), ‘Communicatietrends in (online) corporate reporting’ (Marcel Rosenbrand van F19) en ‘Human Rights reporting’ (Herma van der Laarse van ABN AMRO).

Het seminar werd afgesloten met een heerlijke lunch en een presentatie over het eerste circulaire bouwontwerp in Nederland, het Circulaire Paviljoen ‘Circl’.

De organisatie (ABN AMRO en MVO-adviesbureau Sustainalize) kijken terug op een zeer geslaagd evenement.

Noot: mocht u het seminar niet hebben kunnen bijwonen maar bent u wel geïnteresseerd in wat er gepresenteerd is: stuur ons een email