Bedrijfskleding in transitie

Dat de modesector een grote impact heeft op milieu en maatschappij weten we intussen. In 2013 stortte het Rana Plaza gebouw in Bangladesh in. Daarbij kwamen meer dan 1000 arbeiders uit de textielsector om het leven en raakten zeker 2000 mensen ernstig gewond. Sindsdien worden we om de oren geslagen met negatieve berichtgeving over de werkomstandigheden bij de leveranciers van populaire kledingketens. En terecht. Dan hebben we het nog niet eens over serieuze milieu-impact van de sector: voor de productie van een katoenen t-shirt wordt zo’n 2700 liter water verbruikt. Ter vergelijking, dat is ongeveer de hoeveelheid die een persoon gemiddeld drinkt in 2,5 jaar. Daarnaast is de textielindustrie verantwoordelijk voor zo’n 10% van de globale CO2-emissies.

Hoe zit het met duurzaamheid bij bedrijfskleding?

Uniformen, beschermende pakken, koksbuizen en schorten: bedrijfskleding maakt ook een groot deel uit van de textielsector. Het duurzaam en ethisch verantwoord produceren van bedrijfskleding heeft daarom in potentie een enorme positieve impact op milieu en maatschappij.

In het kader van het evenement “Bedrijfskleding in transitie”, dat we op 5 oktober 2017 samen met Groenendijk Bedrijfskleding organiseerden, onderzochten we de meningen, motieven en het gedrag van MVO-managers, inkopers en budgethouders. Ook bekeken we de onderlinge relaties tussen deze verschillende rollen analyseerden we welke trends nu belangrijk zijn.

 

 

Circulair is populair, maar heeft nog geen plek in inkoopbeleid

“Circulariteit” is volgens de bevraagden gemiddeld de meest invloedrijke trend op het inkoopbeleid van bedrijfskleding. Snel daarna volgen “stijgende prijzen en grondstoffen” en “wetgeving”. Ook de concurrentiestrijd wordt als redelijk belangrijk gezien.


Zoals wel te verwachten, heeft de inkoper de grootste invloed op de keuze van bedrijfskleding binnen een organisatie, al is de invloed van de MVO-manager of budgethouder ook niet te onderschatten. Helaas nemen inkopers duurzaamheid het minste in overweging in inkooptrajecten: kwaliteit, service en prijs zijn voor hen de belangrijkste elementen.

Op de keuze van bedrijfskleding hebben de MVO-manager en budgethouder een beperktere invloed dan de overige drie rollen. Opvallend is dat budgethouders de prijs minder belangrijk vinden dan duurzaamheid. Het omgekeerde geldt juist voor de MVO-managers.

Wat communicatie betreft, vindt de budgethouder dat er weinig communicatie is met MVO-managers. Volgens beide partijen is de communicatie tussen budgethouder en inkoper redelijk, maar 66% van de ondervraagden geeft aan dat de prioriteiten verschillen.

MVO-manager en inkoper: práát met elkaar

Hoewel circulariteit gezien wordt als een van de belangrijkste invloeden op de inkoop van bedrijfskleding, hechten inkopers het minste belang aan duurzaamheid in hun beslissingen. Hoe kunnen we dit veranderen?

Volgens Marien Groenendijk, algemeen directeur bij Groenendijk Bedrijfskleding is het belangrijk dat duurzaamheid vooral bij de inkopers in de hoofden zit: “Duurzaamheid zou onder de verantwoordelijkheid van inkopers moeten vallen, en niet alleen onder de MVO- of Marketingafdeling, zoals nu vaak het geval is“.

Betere communicatie met de MVO-manager in de organisatie kan ervoor zorgen dat prioriteiten op elkaar afgestemd worden en duurzaamheid beter doorschijnt in de beslissing van inkopers. Met andere woorden: zorg voor een gedegen duurzaam inkoopbeleid.

Bekijk de ‘aftermovie’ van het event: