Leren van de koplopers over de SDG’s

Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat alle 193 leden van de VN tekenden voor een ambitieus pakket doelstellingen omtrent duurzame ontwikkeling: de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s). Hierin werd ook een belangrijke rol toebedeeld aan het bedrijfsleven om te helpen de gestelde doelen te verwezenlijken. In de praktijk blijkt dat bedrijven het lastig vinden om te sturen op de SDG’s. Redenen hiervoor zijn onder meer de grote diversiteit aan doelstellingen en de vaak algemene, op overheden gerichte, omschrijvingen.

Sustainalize faciliteerde een sessie op het 17de Nationaal Sustainability Congres (9 november 2017) over de SDG’s. In deze sessie deelden SDG-koplopers Philips en Alliander hun praktijkervaringen. Ook het SDG Charter werkte aan deze sessie mee.

Speciaal voor iedereen die er niet bij kon zijn, hebben we de belangrijkste tips op een rij gezet.

Tip 1: focus op de onderwerpen waar jij als bedrijf de grootste impact kunt maken.

Zowel Philips als Alliander hebben enkele (beide 3) SDG’s geselecteerd waarmee zij een bijdrage kunnen leveren. Hiermee pogen ze het belang te benadrukken om te focussen op je kwaliteiten en te bedenken hoe deze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Overigens moet hierbij niet alleen worden gefocust op de positieve impact maar ook op het vermogen om een mogelijke negatieve impact te verlagen.

Tip 2: zorg dat de selectie van relevante SDG’s wordt gewaarborgd door een proces van gedragen besluitvorming.

Dit proces is vergelijkbaar met het bepalen van de materialiteit (zie ook het 5-stappenplan van het SDG Compass). Een proces van gedragen besluitvorming zorgt voor een betere integratie van de SDG’s binnen het bedrijf. Dit kan zijn in de vorm van een zogenoemd commitment van de top of door het gebruik van de SDG’s als kapstok voor duurzaamheid.

Tip 3: vertaal de geselecteerde SDG’s en subdoelen naar een concrete ambitie en verbind deze aan je lange-termijndoelstellingen.

De kunst is om de geselecteerde SDG’s te internaliseren in je bedrijfsstrategie en innovatieprogramma’s. Het stellen van een ambitieuze vraag, als: ‘hoe kunnen wij bijdragen aan gelijke toegang tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen?’ (SDG 7) kan leiden tot nieuwe inzichten met businesspotentieel zoals in het geval van Alliander. Een goed voorbeeld van een succesvolle internalisering van de SDG’s in innovatieprogramma’s is de ontwikkeling van de: ‘Philips medical outreach kit for Community Health Workers’. Hiermee vergroot Philips de toegankelijkheid van de basisgezondheidszorg wereldwijd, draagt daarmee direct bij aan het behalen van SDG 3 en bereikt tegelijkertijd een nieuwe groep klanten.

Tip 4: de SDG’s zijn geen individuele doelen: betrek je stakeholders en zoek naar nieuwe partnerschappen.

Alliander deed dit door eerst concrete ambities en doelen te rapporteren in hun jaarverslag. Hiermee gaven ze stakeholders inzicht in en daarmee de kans tot het helpen bij de realisatie van hun doelen. Philips ontwikkelde een partnerschapsstrategie aan de hand van missende capaciteiten, wat resulteerde in een intensieve samenwerking met een breed scala aan externe stakeholders op het gebied van kindersterfte in Afrika (SDG 3.1).

Tip 5: het meten van je impact is geen gemakkelijk proces, het belangrijkste is om gewoon te beginnen en te leren door trial en error.

Het bepalen van waar je staat én of je in de juiste richting beweegt is waardevol en leerzaam. Probeer voor ieder thema tenminste één indicator te hanteren die de relatie weergeeft tussen de activiteiten van je bedrijf en de gemaakte impact op de SDG’s. De website van het SDG Compass biedt een lijst met indicatoren per SDG welke gebruikt kunnen worden ter inspiratie.

Het is nu tijd voor concrete plannen en acties. Laat je inspireren door deze lessen en ga aan de slag!