Sustainable Development Goals vinden snel hun weg in jaarverslagen bedrijven

Het is alweer twee jaar geleden dat de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s of ‘Global Goals’) in het leven riepen. Deze 17 doestellingen vormen een raamwerk voor het realiseren van duurzame, inclusieve ontwikkeling tot 2030. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen bij overheden ligt, is juist de bijdrage van het bedrijfsleven van cruciaal belang.

Daarom onderzochten wij in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven al rapporteert over de SDG’s. Daarbij maakten we gebruik van jaarverslagen over 2016 van de top 100 bedrijven uit de Transparantiebenchmark in 2016. Dit zijn dus de 100 meest transparante bedrijven (op basis van de jaarverslagen over 2015).

We concluderen dat meer dan de helft van deze bedrijven de SDG’s benoemt in hun jaarverslag (over 2016). We kunnen dus daarmee concluderen dat de Sustainable Development Goals heel snel hun weg hebben gevonden in de jaarverslagen.

We keken ook naar de mate van integratie van de SDG’s met het beleid van de organisatie. In dit blog zoomen we in op de SDG’s in verslaggeving.

Kwart van de bedrijven integreert SDG’s in het jaarverslag of beleid

Iets meer dan de helft (55) van de onderzochte bedrijven noemt de SDG’s in het jaarverslag. Ruim een kwart hiervan zegt waarde te hechten aan de SDG’s en heeft de uitwerking ervan op de agenda staan voor 2017. In totaal hebben 28 bedrijven de SDG’s opgenomen in hun jaarverslag met daarbij een concrete uitwerking per gekozen SDG. Opvallend is dat hiervan slechts een kleine groep bedrijven (7) kiest voor een volledige integratie van de SDG’s in het jaarverslag en/of het beleid.

Bedrijven kiezen gemiddeld voor zes SDG’s en hebben een voorkeur voor klimaat- en economische doelstellingen

Gemiddeld kiezen bedrijven voor zes SDG’s. In de grafiek hieronder valt op dat er een duidelijke focus is op de klimaat- en economische doelstellingen, namelijk SDG 13 (Klimaatverandering aanpakken), SDG 8 (Fatsoenlijke banen en economische groei) en SDG 12 (Duurzame consumptie en productie). Daarnaast zien we een grote spreiding in de keuze van SDG’s en zijn er een aantal doelen die volgens ons meer aandacht verdienen. Een voorbeeld is het bestrijden van armoede, wat ook een probleem is in Nederland. De SDG’s op sociaal gebied, zoals minder ongelijkheid (SDG 10), staan bij veel bedrijven (nog) niet hoog op de agenda.

De SDG’s als uitgangspunt in plaats van ‘vinkje’

Op dit moment rapporteert 55% van de grootste Nederlandse bedrijven over de SDG’s. Onze verwachting is dat dit percentage het aankomende jaar snel stijgt, mede door de aandacht die aan de SDG’s wordt besteed door de overheid en de handreikingen die worden gedaan door kennisinstellingen. Echter, het valt op dat maar een klein deel van de bedrijven de SDG’s integreert in haar beleid en/of strategie. En dat is precies de valkuil: bedrijven moeten de SDG’s vooral niet gebruiken als afvink box binnen de verslaggeving. Het simpelweg labelen van bestaande activiteiten met een SDG sticker heeft weinig waarde. Een science-based aanpak waarin de sub-targets van de SDG’s naast de strategie en het sturingskader van de organisatie wordt gelegd, daarin zit impact.

Tijdens het 17e Nationaal Sustainability Congres faciliteerde Sustainalize een sessie over de SDG’s in samenwerking met het SDG Charter. In deze sessie deelden Alliander en Philips, twee SDG-koplopers, hun praktijkervaringen en op basis hiervan hebben wij vijf belangrijke tips voor u op een rijtje gezet.

Benieuwd hoe u zelf aan de slag kunt gaan met de SDG’s? In een vervolgblog gaan wij dieper in op hoe u de koppeling van SDG’s en de strategie kunt maken binnen uw organisatie.