Meedoen aan CDP en DJSI biedt vele voordelen maar vereist degelijke aanpak!

Het is weer zover! De jaarlijkse benchmarks zoals de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van RobecoSAM en van het Carbon Disclosure Project (CDP) staan voor de deur. Een vraag die wij veel horen is: wat levert het meedoen aan dit soort benchmarks daadwerkelijk op?

Onmiskenbaar neemt de belangstelling van investeerders voor de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen toe. Een greep uit het recente verleden. ’s Werelds grootste vermogensbeheerder Black Rock kondigde in januari aan meer aandacht te gaan besteden aan de maatschappelijke impact van de ondernemingen waarin het investeert. Eerder al meldde ABP al een forse stap uit fossiel te zetten en gaat ook Robeco evenals ABP stoppen met investeren in de tabaksindustrie. Wereldwijd wordt $22.89 trillion duurzaam geïnvesteerd/belegd (2016, GSI Alliance), een toename van 25% sinds 2014. Die cijfers liegen er niet om: de beweging is duidelijk duurzaamheid blijft met ongekend tempo stijgen op de prioriteiten lijst van de institutionele belegger.

“KPN wil de Groene Verbinder zijn in woord en daad en een koploper in Corporate Social Responsibility. Dat we nu Industry Group Leader in de Dow Jones Sustainability Index zijn en wederom één van de 112 Climate Leaders in de Carbon Disclosure Project wordt bevestigt die rol bij al onze stakeholders. Van de medewerkers tot klanten (zakelijk en consumenten), aandeelhouders, onze Raad van Commissarissen en alle andere mensen die voor ons van belang zijn. Uit onderzoek blijkt dat 85% van onze medewerkers zich bewust is van de koploperspositie die KPN heeft, hetgeen een enorme boost geeft in hun engagement. Ook de reputatie is nog nooit zo goed geweest: wij zijn volgens het Reputation Institute het derde telecombedrijf in Europa qua reputatie. Wij doen wat we beloven en de benchmarks zijn daar een bewijs van.”

Hans Koeleman, Vice President Corporate Communications & CSR KPN

 

Deelname van cruciaal belang

Door deze ontwikkeling wordt het voor beursgenoteerde bedrijven van eminent belang om hun duurzaamheidprestaties geloofwaardig en onafhankelijk aan te tonen. De benchmarks van de DJSI (RobecoSAM) en CDP zijn daar hét geëigende middel voor. Immers, deze ratings bevragen beursgenoteerde ondernemingen op detailniveau naar hun (bewijsbare) duurzaamheidprestaties. Per sector wordt in de DJSI slechts de best- scorende 10% van de bedrijven in de sector opgenomen. Opname in de DJSI betekent voor de in duurzaamheid geïnteresseerde belegger een betrouwbare indicator voor de duurzaamheidprestatie van de onderneming. Een vergelijkbare redenering gaat op voor het CDP, dat zich heel specifiek richt op de omgang met klimaatverandering door bedrijven en recent ook op ketenmanagement en water. Ook hier geldt dat een goede prestatie ten opzichte van branchegenoten investeerders duidelijkheid biedt in een adequate omgang met klimaatverandering, zowel vanuit het perspectief van mitigatie als van adaptatie. Beide indices worden door beleggers actief gebruikt om de beoordelen of ondernemingen in aanmerking komen voor opname in hun portefeuille.

Kortom, een goede prestatie in deze rating betekent dat het aandeel van bedrijven voor meer investeerders in beeld is en dat er dus meer vraag naar is. En dat betekent dus een betere toegang tot de kapitaalmarkt, een hogere beurskoers en dus ook meer rendement voor de belegger! Niet verwonderlijk dat er een steeds duidelijkere correlatie aantoonbaar is tussen duurzaam presteren en financiële prestaties: deze ondernemingen zijn beter op de toekomst voorbereid.

Opname in DJSI stimuleert koers aandeel

In die zich is het dus ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven deelnemen aan deze rankings en zich de moeite getroosten de gevraagde informatie aan te leveren: het vertegenwoordigt een belangrijke waarde voor de aandeelhouders en de onderneming.

Tegelijkertijd betekent het aanleveren van deze informatie ook een behoorlijke inspanning. Om dit succesvol te doen verlopen is een georganiseerde aanpak een vereiste. Immers, over heel veel onderwerpen zal (bewijsbare!) informatie moeten worden aangeleverd. Van klimaatontwrichting en energieverbruik, van medewerkerstevredenheid tot bestuurdersbeloningen en van veiligheid en gezondheidsdata tot diversiteit. En dat betekent dat heel veel intern betrokkenen aan de bak zullen moeten om deze informatie aan te leveren. En hoe organiseer je nu een gestroomlijnd proces, zodat tijdig deze informatie kan worden aangeleverd

Participatie vergt georganiseerd proces

Wij onderscheiden vaak de volgende stappen.

  1. Organiseer tijdig een kick-off met alle betrokkenen

Start met een goede kick-off met alle betrokkenen (de informatie leveranciers, zoals HR, riskmanagement, operational management, investor relations, et cetera), waarbij het topmanagement duidelijk aangeeft wat et belang van deelname is en wat van iedereen verwacht wordt. Leg als CSR-manager uit hoe de DJSI en het CDP  werken en wat de (onbenoemde) rules-of-the-game zijn; immers, inhoudelijk dezelfde antwoorden kunnen ander geformuleerd net even andere punten opleveren. Handig om te weten. Deel ook op welke onderwerpen, gelet op de score van vorig jaar, nog significante verbetering mogelijk is én bespreek wat daaraan te doen is. De actieverantwoordelijkheid van dergelijke zaken ligt bij de betrokken vakdiscipline, maar biedt als CSR-manager je hulp aan; zeker voor wat betreft formulering en coördinatie. Tenslotte: deel met allen ook de planning en deadlines.

  1. Uitzetten van vragen en informatie vereisten én acties ter verbetering

Verdeel daarna de vragen over de verschillende betrokkenen, inclusief de benoemde acties ter verbetering van de scores. Blijf als CSR-manager monitoren en bewaken hoe men vordert met de invulling.

  1. Verzamelen informatie

Dan start het proces van informatie verzamelen en het invullen van de questionnaire. Wees alert dat voor heel veel vragen veel bewijslast wordt gevraagd en dat antwoorden zonder bewijs of referentie naar betrouwbare bronnen (zoals een geaccordeerd jaarverslag) niet of nauwelijks punten oplevert. Het is onze ervaring dat in deze fase de antwoorden gestaag groeien tot een volwaardige respons. Zie je als CSR-manager ergens de beantwoording haperen of achterblijven, neem dan het initiatief om even wat support te bieden.

  1. Check op coördinatie niveau en finale upload

Het is aan te bevelen om voordat de finale complete beantwoording ge-upload wordt, nog een laatste volledige check uit te voeren om te beoordelen of de kwaliteit en volledigheid gegarandeerd is. Vergeet daarna niet om het stuk officieel te ‘submitten’.

  1. Evaluatie

Hoewel iedereen na het afronden van het proces even blij zal zijn dat de deadline weer gehaald is, is het toch verstandig daarna snel een interne evaluatie te doen waarbij wordt teruggekeken op het proces én de aspecten die volgend jaar voor verbetering vatbaar zijn. Juist dan ligt dit nog vers in het geheugen. Een vergelijkbare analyse is ook verstandig uit te voeren op het moment dat de uitslagen van de benchmarks daar zijn: waar is goed gescoord en waar ligt nog ruimte voor verbetering?

Resumerend: de benchmarks van de DJSI en het CDP bieden een uitstekende kans om de duurzaamheidsinspanningen en -prestaties van de onderneming te verwaarden. Dat versterkt de business case voor duurzaamheid verder. Gun u zelf die kans, het loont de moeite!

Jacqueline Houweling, consultant bij Sustainalize en adviseert diverse ondernemingen bij CDP en DJSI e.d. 

Sustainalize heeft vele ondernemingen geadviseerd bij deelname een de DJSI, CDP en andere benchmarks/ratings waaronder KPN.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, recente blogs en evenementen met onze periodieke email nieuwsbrief (3-4x per jaar)!