28 mei 2018

Belang niet-financiële verslaggeving neemt toe in toekomst blijkt tijdens seminar ABN AMRO en Sustainalize

Op vrijdag 25 mei bepaalde de toekomst van niet-financiële verslaggeving de agenda tijdens het seminar ‘The Future of Non-Financial Reporting’, georganiseerd door ABN AMRO en Sustainalize. De opkomst van zo’n 120 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGOs en experts, toont aan dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt.

Het seminar werd begeleid door dagvoorzitter Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO) en was voor de tweede keer georganiseerd in het Circulaire Paviljoen ‘Circl’ te Amsterdam.

Het programma werd gestart door Nick de Ruiter (partner Sustainalize), de eerste spreker van de dag. Hij gaf inzichten over de trends binnen niet-financiële verslaggeving, of liever gezegd pre-financiële verslaglegging; historie, heden en wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij sprak hij onder andere over digitaal en continu rapporteren, materialiteit en rapporteren over impact en de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Volgens de tweede spreker van de dag, Dick de Waard (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), moet verslaggeving kritisch onder de loep worden genomen. Er moet meer focus worden gelegd op ‘decision usefulness’ als het gaat om de informatie die bedrijven willen presenteren. Ook stelde hij de vraag – hebben we echt die nodig, want, wie leest nou echt zo’n verslag? Het ‘Core & More’ concept kan helpen dat bedrijven gerichter zullen rapporteren.

De twee keynote sprekers wekte interesse op en kregen beide veel vragen uit het publiek. Na deze sprekers startte het Lagerhuisdebat, wat de interactieve setting van de dag voortzetten. De hoofdstellingen van het Lagerhuisdebat werden ingeleid en gepresenteerd door Wouter van ’t Hoff (Rabobank), Daan Spaargaren (Eumedion) en Hans Koeleman (KPN).

Wouter van ’t Hoff stelde dat het rapporteren over slechts enkele SDG’s greenwashing is en dat iedere onderneming in een apart verslag moet rapporteren over de SDG’s. Het publiek was het grotendeels oneens met deze stelling, het publiek geeft de voorkeur aan het kiezen voor enkele toepasselijke SDG’s.

Daan Spaargaren stelde dat niet-financiële gegevens belangrijker zijn voor beleggers dan financiële gegevens. De instemmers met deze stelling benoemden dat niet-financiële informatie meer kan zeggen over de toekomst van een organisatie.

Hans Koeleman stelde tot slot dat echt goede verslaglegging meer kost dan het oplevert. De discussie die hierdoor op gang werd gebracht maakte duidelijk dat goede verslaglegging ook intern een positieve werking heeft onder werknemers.

Als laatste deel van het programma werden de bezoekers uitgenodigd om één van de drie break-out sessies bij te wonen. In deze sessies werd er dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • ‘Materialiteit, nu en in de toekomst (Nick de Ruiter, Sustainalize),
  • ‘Alles is een story to tell’ (Monique Mulder, Mattmo) en
  • ‘Het hogere doel van rapporteren’ (Herma van der Laarse, ABN AMRO)

 

 

 

 

 

Het seminar werd afgesloten met een heerlijke lunch waarbij de deelnemers met elkaar nog even na konden praten over alle nieuwe verkregen inzichten.

De organisatie (ABN AMRO en Sustainalize) kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Noot: mocht u het seminar niet hebben kunnen bijwonen maar bent u wel geïnteresseerd in wat er gepresenteerd is: stuur ons een email

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, recente blogs en evenementen met onze periodieke email nieuwsbrief (3-4x per jaar)!