19 juni 2019

Duurzaamheidsverslaggeving: van ‘niet-financiële informatie naar ‘pre-financiële informatie’

Op vrijdag 14 juni bepaalde de toekomst van niet-financiële verslaggeving de agenda tijdens het seminar ‘The Future of Non-Financial Reporting’, georganiseerd door ABN AMRO en Sustainalize. Met een al weken volgeboekt event (ruim 150 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en NGO’s), blijkt maar weer dat verslaggeving voor duurzaamheid ‘here to stay is’. Het is 20 jaar geleden (1999) dat dit seminar voor het eerst werd georganiseerd rond het uitkomen van de Nederlandse vertaling van de draft guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI). 

Het seminar werd begeleid door dagvoorzitter Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO) en was voor de derde keer georganiseerd in het circulaire paviljoen ‘Circl’ te Amsterdam.

Het programma werd gestart door Nick de Ruiter (partner Sustainalize), de eerste spreker van de dag. Hij gaf inzichten over de trends binnen niet-financiële verslaggeving: historie, heden en wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst. Aan het eind van zijn presentatie gaf hij de deelnemers een ‘leeslijst’ mee van 10 interessante en innovatieve jaarverslagen (zie onderaan).

De tweede spreker van de dag, Wim Bartels (programme lead Corporate Reporting Dialogue en partner Corporate Reporting KPMG), schetste het uitdagende proces van het ‘alignen van 7 frameworks op het gebied van verslaggeving (waaronder GRI, IIRC en SASB).

De twee keynote sprekers wekten interesse op en kregen beide veel vragen uit het publiek.

Na de pauze werd het programma voortgezet met een panel dat lezers/gebruikers van jaarverslagen representeerde en als volgt was samengesteld:

 • Willem Schramade, Senior portfolio manager impact investing & sustainable equities NN Investment Partners
 • Gerhard Schuil, manager Research and Services bij SOMO
 • Piet Hein Coebergh, lector PR & Social Media en docent communicatie aan de Hogeschool Leiden
 • Wilke de Boer, Senior Policy Officer Sociaal-Economische Raad (SER)

Onder leiding van Tjeerd Krumpelman werd aan de hand van stellingen gediscussieerd. Ieder panellid gaf daarbij eerst een korte pitch bij zijn/haar stelling, waarna de aanwezigen stemden of ze het wel of niet eens zijn met de stelling. Duurzaamheidsprestaties hebben wezenlijk invloed op de financiële prestaties van een onderneming. Daarom werd gepleit om de term ‘niet-financiële informatie’ te wijzigen in ‘pre-financiële informatie’. De stellingen van de 4 panelleden waren:

 • “Het meest interessant aan een jaarverslag, is  wat er niet in staat” (Gerhard)
 • “Met wetgeving over niet-financiële rapportage is sectorale samenwerking niet nodig” (Wilke)
 • “De huidige non-financial guidelines zijn onvoldoende om maatschappelijke waarde zichtbaar te maken” (Willem)
 • “De meeste verslagen zeggen niks” (Piet Hein)

Als laatste deel van het programma werden de bezoekers uitgenodigd om één van de drie break-out sessies bij te wonen. In deze sessies werd er dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • De milieu winst- & verliesrekening: waarom, wat, hoe? (Michela van Kampen, senior consultant bij Philips Innovation Services en Roel Drost, Chief Value Officer bij EcoChain)
 • Van materialiteit naar waardecreatie (André Jakobs, Sustainability Reporting Specialist bij ABN AMRO Bank en Arco ten Klooster, partner Sustainalize)
 • Hoe laat je het jaarverslag wel gelezen worden? (Piet Hein Coebergh, lector PR & Social Media en docent communicatie aan de Hogeschool Leiden).

Het seminar werd afgesloten met een heerlijke lunch waarbij de deelnemers met elkaar nog even na konden praten over alle nieuwe verkregen inzichten.

De organisatie (ABN AMRO en Sustainalize) kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Bekijk hier de fotoreportage.

Noot: mocht u het seminar niet hebben kunnen bijwonen maar bent u wel geïnteresseerd in wat er gepresenteerd is: stuur ons een email

Leeslijst best practices

 • 1: KPNWaardecreatiemodel als leidraad
 • 2: ArcadisConnectiviteit tussen materiele thema’s, waardecreatie en strategie
 • 3: PhilipsInzicht in ketenbeheer
 • 4: ZeemanSimpel, maar transparant
 • 5: FMO – Digital first & connectie met SDG’s
 • 6: Tony’s Chocolonely – Impact report
 • 7: ProRail – Continuous reporting
 • 8: Vopak – TCFD
 • 9: ABN AMROCore & More
 • 10: UnileverStrategische rapportage

en als toegift een best practice vanuit Australië: Commonwealth Bank Australia – TCFD