#01 Sustainability Spelled Out: Nutreco on data validation & pre-assurance

  • Onderwerp: Data Validation
  • Geïnterviewde: Jose Villalon, Corporate Sustainability Director
  • Bedrijf: Nutreco
  • Interviewer: Amy White

Meer dan ooit wordt van bedrijven tegenwoordig verwacht dat ze hun prestaties op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied meten en rapporteren. Deze gegevens worden steeds vaker gebruikt om belangrijke zakelijke en investeringsbeslissingen te nemen, en als zodanig wordt er meer controle uitgeoefend op de juistheid van deze gegevens. Het verkrijgen van externe zekerheid of validatie van de gegevens kan bedrijven helpen hun interne processen te verbeteren en vertrouwen te bieden aan stakeholders. In deze aflevering spreken we met Jose Villalon, Corporate Sustainability Director van Nutreco, over de ins en outs van het ondergaan van externe validatie en assurance.

Over Jose Villalon
Jose Villalon is Corporate Sustainability Director bij Nutreco en is gevestigd in Nederland. Jose werd geboren in Cuba en groeide op in de VS. Hij behaalde zijn Master of Science diploma in Visvoeding aan de Universiteit van Washington en deed vervolgens 27 jaar lang ervaring op met het kweken van witte garnalen op de Maagdeneilanden, Ecuador en Mexico. Jose is betrokken geweest in alle fasen van de productieketen, inclusief boerderijen, feedmills, verwerking en import/export. In 1991 schreef hij een praktische handleiding voor de garnalenkwekerij. Hij sloot zich vervolgens aan bij het Wereld Natuur Fonds (WWF-VS) en leidde de zes jaar die volgden een aquaculture programma. Bij dit initiatief, genaamd ‘Aquaculture Dialogues’, waren wereldwijd meer dan 2.200 belanghebbenden betrokken bij de creatie van ecologische/sociale normen voor 12 soorten aquacultuur basisproducten (waaronder zalm en garnalen). Samen met WWF en IDH hebben ze de onafhankelijke Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht, waarbij Jose de eerste vier jaar voorzitter van de raad was. Vandaag de dag is Jose nog steeds lid van de ASC-raad. Als Corporate Sustainability Director leidt hij Nutreco bij het uitvoeren van haar duurzaamheidsstrategie.

Bedrijfsinformatie

Aanvullende middelen