#04 Sustainability Spelled Out: Randstad on Strategy

  • Onderwerp: Strategy
  • Geïnterviewde: Marlou Leenders, Global Sustainability Manager
  • Bedrijf: Randstad
  • Interviewer: Amy White

Bedrijven worden vandaag de dag geconfronteerd met een toenemende druk van stakeholders om op te treden tegen grote milieu- en sociale kwesties, zoals klimaatverandering en mensenrechten. Deze belanghebbenden vragen niet alleen om retrospectieve metingen van prestaties, maar ook om toekomstgerichte strategieën die een gedeelde waarde voor zowel het bedrijf als de maatschappij opleveren. In deze aflevering worden we vergezeld door Marlou Leenders, de Global Sustainability Manager bij Randstad, die haar inzichten in het opzetten en implementeren van een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie met ons deelt.

Over Marlou Leenders

Marlou Leenders werkt al 10 jaar op het gebied van duurzaamheid en is nu Global Sustainability Manager bij Randstad. Ze heeft het voortouw genomen in de ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda van Randstad, waardoor ze een grote stempel op de organisatie heeft gedrukt. Ze is niet alleen leidend geweest in de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van Randstad, maar is ook de belangrijkste drijfveer voor het uiteindelijke doel van Randstad: “het werk van 500 miljoen mensen wereldwijd te beïnvloeden tegen 2030.”

Om het werk van Randstad op het gebied van duurzaamheid wereldwijd te coördineren, heeft Marlou met succes een actieve Randstad Sustainability Community opgericht, bestaande uit alle Sustainability Managers wereldwijd. Binnen deze groep coördineert en beoordeelt ze lokale duurzaamheidsstrategieën en -initiatieven. Daarnaast is Marlou de oprichter van externe werkgroepen voor diversiteit & inclusie.

Marlou heeft ook veel betekend voor de geïntegreerde niet-financiële rapportagesystemen van Randstad en beheert de jaarlijkse toepassing van Randstad op de Dow Jones Sustainability Index, waardoor Randstad jaar na jaar de beste prestaties op het gebied van duurzaamheid in de HR-sector levert.

Bedrijfsinformatie


Aanvullende middelen