#06 Sustainability Spelled Out: Ace & Tate on Impact Assessment

  • Onderwerp: Impact Assessment
  • Geïnterviewde: Marlot Kiveron, Sustainability Manager
  • Bedrijf: Ace & Tate
  • Interviewer: Amy White

Van oudsher zijn ESG-gegevens gericht op de output van een organisatie. Bijvoorbeeld op de hoeveelheid water dat wordt gebruikt, de CO2-uitstoot of het geld dat aan goede doelen wordt gespendeerd. Maar wat betekent dit eigenlijk in de context van de vraagstukken waaraan deze indicatoren bijdragen? In de effectbeoordeling wordt getracht deze vraag te beantwoorden door de outputgegevens om te zetten in betekenisvollere getallen die ons in staat stellen de werkelijke uitkomsten of impact van de activiteiten van een organisatie beter te begrijpen. In deze aflevering praten we met Marlot Kiveron, de Sustainability Manager van het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate. Marlot gaat in op de uitvoering van een diepgaande impact assessment van Ace & Tate’s activiteiten en supply chain, en hoe het bedrijf de resultaten heeft ingezet om positieve verandering te stimuleren.

Over Marlot Kiveron

Marlot Kiveron is de Sustainability Manager bij Ace & Tate. Binnen deze rol is ze toegewijd aan het creëren van zakelijke kansen en tegelijkertijd vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.
Verantwoordelijkheid eigenlijk, in plaats van duurzaamheid, wat wil zeggen: het nemen van verantwoordelijkheid voor onze milieu- en sociale impact en het handelen hiernaar. Voor Marlot zijn de belangrijkste aandachtspunten dan ook:

  1. Transparantie over impact;
  2. Focus op impact: de kern van wat we doen. Uiteindelijk wilt het bedrijf een ‘circulair raamwerk’ creëren, en;
  3. Verbetering van de impact (gemeten in CO2).

Bedrijfsinformatie


Aanvullende middelen