28 mei 2020 – Webinars EU Taxonomy for Sustainable activities: de ins- en outs

28 mei 2020 - Webinar (Zoom)

Op donderdag 30 april (van 16:00 tot 17:00 uur), dinsdag 12 mei (van 10:00 tot 11:00 uur) en donderdag 28 mei (van 12:00 tot 13:00 uur) organiseren wij een serie webinars over de inhoud en strekking van de taxonomie en wat voor rol dit speelt binnen de financiële sector en het bedrijfsleven. Klik hier om je direct aan te melden!

*Let op: Engelstalig webinar.

Afgelopen maand publiceerde de Technical Expert Group (TEG) in opdracht van de Europese Commissie het eindrapport over de ‘EU Taxonomy for Sustainable activities’. Dit eindrapport is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een gemeenschappelijk classificatiesysteem, waarmee financiële instellingen en bedrijven kunnen bepalen welke activiteiten als duurzaam gekwalificeerd kunnen worden. Omdat de te verwachten impact van de taxonomie op zowel financiële instellingen en het bedrijfsleven groot zullen zijn, organiseert Sustainalize hierover een drietal webinars.

Het eindrapport bevat aanbevelingen voor het overkoepelende ontwerp van de taxonomie, de toepassing in de praktijk en een blik naar te nemen stappen. Het eindrapport wordt ondersteund door een technische annex van bijna 600 pagina’s waarin technische screeningscriteria gericht zijn op klimaatmitigatie, adaptatie en vier andere milieudoelstellingen. Daarnaast is er specifieke aandacht voor verantwoord ondernemerschap en mensenrechten.

De eerste aanbevelingen worden naar verwacht eind dit jaar door de Commissie bekrachtigd in gedelegeerde handelingen (delegated acts = DA), waarna financiële instellingen en het bedrijfsleven een jaar de tijd hebben om de aanbevelingen naar eigen praktijk te vertalen. Financiële instellingen krijgen in deze context de uitdaging om financiële producten, die in Europa worden aangeboden, te voorzien van informatie die verwijst naar de taxonomie. Bedrijven – die moeten rapporteren onder de niet-financiële richtlijnen van de EU – krijgen eveneens de uitdaging om hun positie binnen de taxonomie in hun jaarverslagen openbaar te maken. Voor dit traject is onderstaande tijdslijn momenteel leidend:

Klik op afbeelding om te vergroten.

Webinars
Hoewel tijdslijnen ruim lijken te zijn, zal de impact van de taxonomie op zowel financiële instellingen en het bedrijfsleven groot zijn. Aan de ene kant maakt de taxonomie het makkelijker om projecten te heroriënteren naar duurzamere technologieën en bedrijven, en vormt de taxonomie daarmee een belangrijk component van de motor van de EU Green Deal die momenteel ontwikkeld wordt. Aan de andere kant zullen financiële instellingen en het bedrijfsleven de taxonomie moeten vertalen naar hun eigen context en hiervoor processen voor sturing, monitoring en rapportage ontwikkelen.

Sustainalize wil deze reis de komende tijd samen met onze klanten aangaan. We starten met een één uur durend introductie webinar, waarin onze collega’s Nick en Pieter de aanbevelingen en bijbehorende technische annex voor je samenvatten. Je krijgt hiermee grip op de basis van de taxonomie. In vervolg webinars gaan we in gesprek met financiële instellingen en het bedrijfsleven, om uitdagingen te besprekingen en oplossingen te vinden.

Genodigden van de webinars zijn de toekomstige gebruikers van de taxonomie: financiële instellingen en bedrijven.

Webinar 1. De Taxonomie: Wat is het en hoe belangrijk wordt het?
Datum: donderdag, 30 april van 16:00 tot 17:00 uur.
In dit eerste webinar introduceren we de Taxonomie. Wat is de inhoud en strekking hiervan en wat voor een rol speelt de taxonomie in het bedrijfsleven en de financiële sector?

Webinar 2. De Taxonomie en de financiële sector
Datum: dinsdag, 12 mei van 10:00 tot 11:00 uur.
Hoe wordt de Taxonomie concreet uitgewerkt en welke acties zijn hieraan verbonden voor de financiële sector? Dit bespreken we met gastsprekers Carel Cronenberg en Brenda Kramer.

Webinar 3. De Taxonomie en het bedrijfsleven
Datum: donderdag, 28 mei van 12:00 tot 13:00 uur.
Wat betekent de Taxonomie voor het bedrijfsleven? Dit bespreken we met gastsprekers Carel Cronenberg en Felicity Spors.

Gastsprekers

 

Carel Cronenberg coördineert de gezamenlijke MDB-werkgroep voor rapportage over klimaatfinanciering en vertegenwoordigt de EBWO in de technische deskundigengroep van de EU (TEG) voor duurzame financiering. Hij is medevoorzitter van de TEG voor de productiesector en de ICT-sector. Sinds de start van de TEG in 2018 is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de EU-taxionomie. Momenteel legt hij de beginselen van de EU-taxionomie ten uitvoer in de systemen van de EBWO en voor klanten van de EBWO, waaronder 140 financiële instellingen in Midden- en Oost-Europa, Noord-Afrika en Centraal-Azië.

Brenda Kramer werkt als Senior Advisor Responsible Investment bij de Nederlandse vermogensbeheerder PGGM. Daarnaast is zij kernlid van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering (TEG). Voorheen werkte Brenda meer dan 10 jaar als strategisch adviseur voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, waarbij ze diepgaande expertise heeft opgedaan op het gebied van Europese wetgeving en politiek. In de TEG combineert zij deze ervaring met haar expertise op het gebied van ESG-integratie en impact investment, om bij te dragen aan een Europees classificatiesysteem voor duurzame activiteiten – de taxonomie. Bij PGGM heeft Brenda de taxonomie voor beleggingen in de Sustainable Development Goals mede ontwikkeld en werkt zij aan ESG-integratie voor het Infrastructuurfonds van PGGM. Zij wordt gedreven door de ambitie om naast financieel rendement ook positieve maatschappelijke impact te creëren.

Felicity Spors is in november 2017 toegetreden tot de EIT Climate KIC en is momenteel als hoofd van internationale en publieke zaken verantwoordelijk voor de positionering van ‘Climate KICs systems innovation implementation experience’ in de internationale arena. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het onderhouden van belangrijke internationale betrekkingen, het onderhouden van belangrijke financieringsrelaties voor de organisatie en het geven van advies over klimaatfinanciering. Recentelijk is Felicity benoemd tot voorzitter van de City Climate Finance Leaders Alliance Action Group on Financial Tools en is ze actief lid van de EC Sustainable Finance Technical Expert Group (TEG), die zich bezighoudt met de Sustainable Finance Taxonomy. Ze zet zich in voor het vinden van slimme, mensgerichte manieren om de overgang naar een koolstofarme economie te maken en ziet samenwerking als cruciaal om deze uitdaging aan te gaan.

Meld je aan via onderstaand formulier voor één of meerdere webinars:

*Let op: Engelstalig webinar.


Submission Webinar Taxonomy