De potentie van materialiteit: deel 1.

Een belangrijke leidraad in de wereld van duurzaamheidsverslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Begin volgend jaar publiceert de non-profit organisatie haar herziene universele standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Nét voor de zomer is er een conceptversie gepubliceerd en de feedbackronde is op 9 september 2020 gesloten. In deze herziening is onder andere het thema materialiteit onder de loep genomen, waarbij zowel in de definitie van materialiteit als in het identificatieproces van materiële onderwerpen wijzigingen aangebracht zijn. In de proceswijziging voor materialiteit zien wij potentie ontstaan.

De proceswijziging bestaat uit twee elementen: stakeholderbetrokkenheid en de beoordeling methodiek van materiële onderwerpen. Voorheen stelde GRI voor om stakeholders te betrekken bij de beoordeling van materiële thema’s op ‘volgorde van belangrijkheid’. Nu adviseert GRI de stakeholders al een rol te laten spelen bij het identificeren van de materiële thema’s zelf, dus veel eerder in het materialiteitsproces. Daarnaast is de beoordelingsmethodiek van materiële thema’s gewijzigd. Externe stakeholders werden voorheen gevraagd aan te geven welk onderwerp volgens hen het meest significant is voor de organisatie en interne stakeholders keken naar de onderwerpen waarin de organisatie de meeste economische, milieu- en sociale impact maken. Nu zal de focus liggen op de negatieve of de positieve impact van een bepaald thema. De negatieve impact zal voortaan worden beoordeeld op basis van de ernst en de waarschijnlijkheid en de positieve impact op basis van de schaal en omvang. Hier zullen stakeholders eveneens een prominente rol in blijven spelen.

Maar wat is nu de waarde van eerdere stakeholderbetrokkenheid? Doordat stakeholders eerder in het proces worden aangehaakt, verwachten wij een grotere betrokkenheid en meer draagvlak voor de materiele thema’s. Door meer ronde-tafeldiscussies, interactieve workshops en online vragenlijsten is er meer ruimte voor debat en dus voor de ontwikkeling van onderling begrip en draagvlak.  Daarnaast biedt deze tijdige – en wellicht ook frequentere – betrokkenheid van stakeholders een interessante push voor organisaties om hun aandacht voor de materiele thema’s te vergroten.

De verandering in de beoordelingsmethodiek van materiële thema’s en het onderscheid dat gemaakt wordt in risico’s en kansen, biedt mogelijkheden om de aansluiting op risicomanagement in de organisaties verder te verbeteren. Dat thema’s voortaan beoordeeld zullen worden op basis van de ernst en de schaal en omvang maakt de beoordeling van materiele thema’s beter vergelijkbaar met bijvoorbeeld de beoordeling van klimaatrisico’s. Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) adviseert om de beoordeling van klimaatrisico’s ook te laten aansluiten op de methodiek die gebruikt wordt voor het managen van ander soort risico’s. Door de voorgestelde verandering van GRI, wordt de beoordeling van materiele thema’s in één klap beter vergelijkbaar met alle soorten risico’s. Een betere stroomlijning van interne processen, identificatie van klimaatrisico’s en materiële thema’s is het resultaat.

Wij zien veel toegevoegde waarde in deze proceswijziging. Nu de wijzigingen zorgen voor intensievere stakeholderbetrokkenheid en meer vergelijkingsmogelijkheden voor materiele thema’s en risico’s, is de stap nog maar klein om materialiteit duurzaam te borgen in de interne bedrijfsvoering en de strategie. Waarom dit nu van belang is? Dit vertellen we je graag in ‘De potentie van materialiteit deel 2’, waar we in zullen gaan op de strategische waarde van de materialiteitsanalyse. Vanaf volgende week lees je het vervolg hier.

Ben je opzoek naar ondersteuning op het gebied van materialiteit voor jouw bedrijf? Wij kunnen je helpen! Stuur een mailtje naar Daniek of Lot, of geef ons een belletje.

Auteurs: Daniek Ehrismann & Anniek Bakker.

Meer weten over klimaat-gerelateerde risico’s? Lees in ons blog: ‘Klimaatverandering: gaan we ons echt laten verrassen?’.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, recente blogs en evenementen met onze periodieke online nieuwsbrief (3-4x per jaar)!