18 september 2020 10:00| Webinar ‘The future of non-financial reporting’

18 september 2020 - Webinar (Zoom)

ABN AMRO en Sustainalize organiseren evenals de afgelopen drie jaren een inspirerend seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging. Op vrijdag 18 september (van 10:00-11:30 uur) zal dit seminar plaatsvinden en dit keer vanwege de coronamaatregelen als webinar.

Je krijgt de laatste trends en ontwikkelingen gepresenteerd op het gebied van niet-financiële verslaggeving alsmede diverse best practices. Tijdens diverse break-out sessies duiken we dieper in op verschillende ontwikkelingen met praktische tips & handvatten.

N.B. Vanaf 24 september a.s. staan de opnames van alle onderdelen van het webinar en de presentaties op deze website!

Inhoud webinar

Wat voor gevolgen hebben verschillende Europese ontwikkelingen en regelgeving op uw verslaglegging? Zoals de EU Taxonomie of de TCFD aanbevelingen? Wat willen investeerders lezen in een jaarverslag? Hoe kunt u (beter) geïntegreerd rapporteren? En daarbij, hoe zorgt u ervoor dat uw verslag goed gelezen wordt en ook daadwerkelijk impact heeft? Welke inspirerende verslagen zijn er in 2020 uitgekomen? Wat zijn nieuwe trends in verslaggeving? Tijdens diverse break-out sessies duiken we dieper in op deze verschillende ontwikkelingen met praktische tips & handvatten. Bovendien delen 3 koplopers hun ervaringen.

Programma

10:00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter Tjeerd Krumpelman, Global head of advisory, reporting & engagement / Group Sustainability ABN AMRO
10:05 uur Inleiding ‘Non-financial reporting – trends & ontwikkelingen’, Nick de Ruiter, partner Sustainalize 
10.25 uur The investors perspective’ : Tjeerd Krumpelman interviewt Monique Donders, Country Manager Netherlands, BlackRock
10:45 uur 3 best practices: O My Bag (Paulien Wesselink, founder), Philips (Simon Braaksma, senior director Corporate Sustainability) en Havenbedrijf Rotterdam (Teije Smittenaar, Director Finance)
11:00 uur Keuze uit 3 break-out sessies:
A: Communicatie – tips vanuit het veld met Nestlé Nederland (Amber Harms, Creating Shared Value (sustainability) specialist) en Ace & Tate (Marlot Kiveron, Sustainability Manager)  onder leiding van Claire Verhagen, communicatieprofessional en business partner Sustainalize
B: Hoe voldoe je aan de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) recommendations met Anniek Bakker en Nick de Ruiter (Sustainalize) en Joost Notenboom (Senior Advisor Responsible Investments bij a.s.r. en voorheen werkzaam bij Commonwealth Bank)
C: Integrated Reporting leads to Integrated Thinking met Floske Kusse, Stakeholder Engagement Manager bij ING en moderatie door Herma van der Laarse, Sustainability Reporting specialist bij ABN AMRO
11:30 uur Einde

Doelgroep

Het seminar is uitsluitend bedoeld voor vertegenwoordigers van bedrijven (MVO-managers, reporting specialists, communicatiemanagers) en stakeholders (zoals NGO’s, financiers/investeerders en overheden) en niet voor adviseurs.