17 november 2020 – Online Kristal-event 2020

17 november 2020 - Online event

Tijdens het online Kristal-event 2020 op dinsdag, 17 november 2020 van 10:00-11:30 uur gaan gerenommeerde sprekers in gesprek over 20 jaar MVO in Nederland, Covid-19 & trends in niet-financiële verslaggeving. Dit digitale event vervangt de jaarlijkse Kristaluitreiking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de accountantsorganisatie NBA. Ook wordt een onderdeel verzorgd door Sustainalize als organisator van het Nationaal Sustainability Congres. De 20ste jubileumeditie van dit jaarlijks grootste duurzaamheidscongres zou oorspronkelijk namelijk ook op deze 17 november plaatsvinden, maar is vanwege de pandemie verplaatst naar 11 november 2021.

Onderzoek 20 jaar MVO / duurzaam ondernemen

In december 2000, dit jaar dus 20 jaar geleden, bracht de SER een eerste advies uit aan de overheid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen. Dit advies, getiteld ‘De winst van waarden’, is veel geraadpleegd en geldt als de basis voor het MVO-beleid van de overheid. Sustainalize heeft (als organisator van Nationaal Sustainability Congres) door middel van een enquête een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse duurzaamheidsmanagers naar de belangrijkste trends de afgelopen 20 jaar en de verwachtingen voor de toekomst. Tijdens dit event presenteert Joop Joost Hietbrink van Sustainalize de resultaten en bespreekt deze met Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Herna Verhagen (CEO PostNL).

Tijdens het Kristal-event zijn de sprekers in de overige onderdelen onder meer: Jabine van der Meijs (CFO Royal Schiphol Group), Claudia Kruse (Managing Director Global Responsible Investment & Governance APG Asset Management) en Jan Peter Balkenende (voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition). Het debat in de Glazen Zaal in Den Haag staat onder leiding van Donatello Piras. Kijk mee vanuit je eigen omgeving via de livestream:

Klik hier om je aan te melden!


Programma

10.00 Start online event 
10.00 – 10.10 Opening door Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) 
10.10 – 10.30 Thema 1: 20 jaar MVO / duurzaam ondernemen in Nederland
Sprekers:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
  • Herna Verhagen (CEO Post NL)
  • Joop Joost Hietbrink (Sustainalize)

Dit onderdeel van het programma wordt verzorgd door het Nationaal Sustainability Congres. In het kader van het 20-jarig bestaan van het SER-advies “Winst van Waarden” heeft Sustainalize als organisator van het Nationaal Sustainability Congres een enquête gehouden onder de Nederlandse duurzaamheids-/MVO managers. We bespreken samen de uitkomsten van de enquête, reflecteren op 20 jaar MVO-beleid en kijken daarbij vooral naar de toekomst.

10.30 – 10.50 Thema 2: Rapporteren in het verslagjaar van COVID19
Sprekers:

  • Laura van Geest (voorzitter AFM)
  • Jabine van der Meijs (CFO Royal Schiphol Group)
  • Marco van der Vegte (voorzitter NBA)

Hoe rapporteer je over een jaar dat in het teken staat van de COVID-19 crisis en onzekerheden die deze crisis met zich meebrengt? En welke lessen kunnen hieruit betrokken worden ten aanzien van lange termijn waarde creatie?

10.50 – 11.10 Thema 3: Toekomstperspectieven in het licht van mondiale uitdagingen
Sprekers:

  • Jan Peter Balkenende (voorzitter DSGC)
  • Claudia Kruse (Managing Director Global Responsible Investment & Governance)
  • Petri Hofsté (lid RvC verschillende organisaties en jurylid Kristalprijs)

Veel bedrijven zijn nu bezig met het beheersen van de impact van de covid-19 crisis op hun organisatie op de korte of middellange termijn. Deze uitdaging heeft tot inzichten geleid in een nieuwe afhankelijkheid. Mondiale uitdagingen, ook na deze pandemie, hebben gevolgen voor de strategie, beleid en prestaties van organisaties. Hoe komen we sterker uit de crisis?

11.10 – 11.25 Bekendmaking thema Transparantiebenchmark 2021
Spreker: Monika Milz (juryvoorzitter Kristalprijs)

Volgend jaar vindt de Transparantiebenchmark weer plaats. 500 ondernemingen worden weer beoordeeld op transparante verslaglegging. De organisatie met het meest transparante verslag ontvangt de Kristal. De jury van de prijs zal op basis van het thema van 2021 de prijs uitreiken. Tijdens het online Kristal-event hoort u wat het thema voor 2021 is.

11.25 – 11.30 Afsluiting event

Het online Kristal-event is onderdeel van de Transparantiebenchmark. Meer informatie vind je op www.transparantiebenchmark.nl.