11 juni 2021 – Seminar ‘The future of non-financial reporting’

18 september 2020 - Webinar (Zoom)

ABN AMRO en Sustainalize organiseren evenals de afgelopen vier jaren een inspirerend seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging. Op vrijdag 11 juni 2021 zal dit seminar plaatsvinden.

Verdere informatie over het programma volgt in de loop van 2021.