Alliander is al jaren in dialoog met haar omgeving en bezig om de impact van hun activiteiten op de samenleving in kaart te brengen. Het streven is dan ook om impactberekeningen nadrukkelijker mee te laten wegen in de besluitvorming. Hierbij spelen ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) een rol, waarbij deze doelen een kapstok bieden voor de connectie met de maatschappelijke problemen die spelen, hier in Nederland maar ook elders.

Alliander heeft vorig jaar op hoog niveau vier SDG’s geselecteerd waarop zij de grootste impact heeft. Hierdoor kan Alliander focus aanbrengen op waar zij de grootste bijdrage kan leveren via haar bedrijfsmodel en activiteiten. De komende jaren maakt Alliander een begin met het vormen van een ambitie en het integreren van de subdoelen in de huidige strategie.

Sustainalize heeft Alliander begeleid gedurende het proces en is verantwoordelijk voor het faciliteren van de inhoudelijke sessies die hebben geleid tot de huidige keuze en link met de bedrijfsvoering. Uiteindelijk werden de resultaten samengebracht in het jaarverslag, welke zowel voor beleid, externe verslaggeving als interne communicatie gebruikt worden.