Een snel veranderende samenleving met urbanisatie, sociaal demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en ‘smart’ technologie heeft grote invloed op het gebruik van vastgoed. Dit vraagt een andere rol van vastgoedinvesteerders. Sociale aspecten zoals betaalbaarheid en leefbare en gezonde steden, en ook het CO2-neutraal en circulair maken van vastgoed, worden steeds belangrijker. Voor vastgoedinvesteerders en voor gebruikers. Daarnaast zijn institutionele partijen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, continue op zoek naar rendabele beleggingsmogelijkheden om nu en op de lange termijn pensioenen te kunnen betalen.

Bouwinvest Real Estate Investors wil optimaal in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Begin 2018 formuleerde het bedrijf daarom een nieuwe strategie, waarin de ambities voor de komende jaren werden vastgelegd. Speerpunten: klantoriëntatie, sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, internationale groei en verdere professionalisering van de organisatie. Om dit te kunnen realiseren waren een aantal koerswijzigingen nodig. Dat begon bij een nieuwe naam: Bouwinvest Real Estate Investment Management werd gewijzigd in Bouwinvest Real Estate Investors. Maar verandering was ook nodig in de interne processen. Want hoe ga je als snelgroeiende organisatie om met het behouden van cultuur, onderlinge samenwerking en communicatie?

Om de nieuwe strategie richting het managementteam te communiceren, hielpen wij Bouwinvest met het organiseren van een tweedaags evenement. In co-creatie met het organiserend comité bedachten we een afwisselend programma, met onder meer spreker Paul Iske over wendbare organisaties, een gegamificeerde ‘property tour’ en een tekenaar die de twee dagen vastlegde in een visueel manifest. De key insights koppelden we hierna terug in een samenvattend advies aan de organisatie. Twee volle dagen waarin activatie en teambuilding elkaar versterkten.

Nicolette Klein Bog

Nicolette Klein Bog, Head of Corporate Marketing & Communication bij Bouwinvest, was één van de organisatoren van de dag. “Tijdens deze tweedaagse konden wij als directie/managementteam stilstaan bij de nieuwe strategie, gericht op klantoriëntatie, sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid en internationale groei. We zijn daarna verder gegaan en wij hebben onze ambities vastgelegd in Real value for life. In 2019 voerde Bouwinvest een reputatieonderzoek uit onder 45 stakeholders om de strategie te toetsen. Zij moedigden ons aan om de maatschappelijke kant van Bouwinvest meer te laten zien. En dat gaan we doen. Onze purpose Real value for life helpt ons uitleggen wie Bouwinvest is en waar we voor staan. Financieel én maatschappelijk rendement vormen het hart van Real value for life,” aldus Klein Bog.

Lees hier meer over Real value for life op de website van Bouwinvest.