De Goede Doelen Loterijen in Nederland bestaan uit de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. De missie van deze loterijen is om fondsen te werven voor een betere wereld. De helft van opbrengst van verkochte loten wordt verdeeld over 233 goede doelen (2018).

De Loterijen geven elke maand prijzen weg aan winnaars, zoals koekjes, cosmetica, kleding of auto’s. Om de milieu-impact van deze prijzen te verkleinen hebben de Loterijen een ambitieuze doelstelling: de uitstoot van CO2-emissies met minstens 50 procent verminderen (t.o.v. 2018). Om die reden zetten de Loterijen in op duurzaam inkopen en het promoten van duurzame en eerlijke producten onder een grote groep consumenten.

Sustainalize helpt de Loterijen met het jaarlijks berekenen van haar CO2-emissies. Om de 50%-doelstelling te halen hebben we een ‘Roadmap 2025’ ontwikkeld, waarin de concrete stappen staan om tot deze reductie te komen.

CO2 is echter één van de duurzaamheidsmetrics. Om andere duurzaamheidsissues zoals corruptie, mensenrechten en biodiversiteit mee te nemen hebben we, samen met de Loterijen, inkooprichtlijnen opgesteld met minimale vereisten voor (toe)leveranciers. Voor een aantal productcategorieën hebben we een ‘scoringstool’ ontwikkeld, waarmee de Loterijen meer inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties van leveranciers en hen concrete acties kunnen meegeven om duurzamer te ondernemen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.postcodeloterij.nl/over-ons/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.