Aanleiding

Het is voor bouwbedrijf Heijmans belangrijk om in de bouw waarde toe te voegen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie, innovatieve materialen en ruimtelijke kwaliteit. Bij woningbouw wordt dit heel concreet – denk aan een lagere energierekening voor bewoners. Anderen elementen zijn abstracter. Hoe druk je bijvoorbeeld de waarde van circulair materiaalgebruik uit? Of de bespaarde CO2-uitstoot tijdens de levensduur van een woning? Heijmans wilde het maatschappelijk rendement van deze innovatieve toepassingen uitdrukken in euro’s en kwam zo terecht bij Sustainalize.

Samenwerking

Het maatschappelijk rendement per gebouw of project inzichtelijk maken is mogelijk door verschillende bronnen te combineren. We hebben de bestaande normenkaders voor duurzame woningbouw gekoppeld aan gegevens van verzekeraars, het CBS en verschillende milieudatabases.

Resultaat

Heijmans kan het maatschappelijk rendement per gebouw of project nu in euro’s uitdrukken. Daarvoor hebben we een rekenmodule ontwikkeld. Heijmans kan hiermee een tastbaar prijskaartje hangen aan de ‘externaliteiten’. Dit zijn de vaak ongecompenseerde kosten van het bouwen voor de maatschappij. De rekenmodule sluit aan op de software GPR-Gebouw. Deze software test de duurzaamheid van woningbouw aan de hand van de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Heijmans en Sustainalize stellen de rekenmodule open source beschikbaar. Dit betekent dat iedereen de module vrij kan gebruiken, aanvullen en verbeteren. Zo kunnen we toewerken naar één standaard.