Aanleiding

Sinds 2012 staat telecombedrijf KPN onafgebroken in de wereldwijde Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Deze index werd in 1999 geïntroduceerd en geeft de duurzaamheidsscores van de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld weer. De ranglijst is ingedeeld in sectoren en gebaseerd op economische, maatschappelijke en milieuprestaties. Voor beleggers is dit een belangrijke graadmeter voor duurzaamheid. KPN is een grote beursgenoteerde organisatie en ontvangt daarom jaarlijks een uitnodiging van RobecoSAM voor een assesment. Op basis hiervan scoort RobecoSAM de ondernemingen op vele duurzaamheidsthema’s en wordt de ranking in de DJSI bepaald.

Samenwerking

Sinds 2015 adviseert Sustainalize KPN bij de assesment van RobecoSAM. KPN heeft ervoor gekozen om de assesments voor de DJSI en het Carbon Disclosure Project (CDP) te combineren, omdat vaak dezelfde collega’s betrokken zijn voor beide vragenlijsten. We hebben KPN geholpen door het proces van indienen voor beide benchmarks te structureren. Daarnaast hielpen we bij de totstandkoming van het geïntegreerde jaarverslag over boekjaar 2017.

Resultaat

Er staan momenteel negen telecombedrijven in de wereldindex. In 2017 is KPN voor het eerst geëindigd als ‘industry leader’ in de categorie Telecommunications van de DJSI World en Europe-indices. Daarmee is KPN volgens onafhankelijke experts het meest duurzame telecombedrijf ter wereld. Uit de cijfers blijkt dat KPN goed scoort op klimaatbeleid, de betrouwbaarheid van de netwerken en het innovatiemanagement. Naast de leidende status in de DJSI verkreeg KNP de ‘A-status’ voor CDP. Uiteraard tot grote tevredenheid van KPN, die ons waardeerde voor onze inhoudelijke kennis, gestructureerde aanpak en oog voor detail.

Geïntegreerd jaarverslag

Al op 26 februari 2018 publiceerde KPN het geïntegreerde jaarverslag over boekjaar 2017. Het jaarverslag voldoet aan de meest uitgebreide richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI Standards) en het International Integrated Reporting Council (IIRC). Sustainalize adviseerde KPN intensief bij de totstandkoming van dit jaarverslag. Daar konden we mooie elementen aan toevoegen, zoals:

  • Een nieuw waardecreatiemodel dat als index voor het jaarverslag is gebruikt;
  • een materialiteitsanalyse;
  • de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) op basis van waardecreatie;
  • een controle op het voldoen aan de nieuwe EU-richtlijnen;
  • een overzichtelijke connectiviteitstabel waarin alle onderlinge verbanden getoond worden.