NS is al enkele jaren een koploper in duurzaamheid en geïntegreerde verslaggeving. Steevast loopt NS mee in de top van de Transparantiebenchmark van bedrijven met de beste maatschappelijke verslaggeving. In 2014 werd NS zelfs winnaar van de ‘Kristalprijs’. NS blijft ambitieus op het gebied van duurzaamheid en innovatief met onder meer de monetarisering van de maatschappelijke impact en de overschakeling naar groene energie.

NS is ook voortdurend actief om haar jaarverslag verder te professionaliseren en heeft Sustainalize, gevraagd om, naast andere verbeteringen, het waardecreatiemodel te vernieuwen en te verbeteren.  Dit waardecreatiemodel heeft als functie om op overzichtelijke wijze inzichtelijk te maken welke waarde NS toevoegt aan de maatschappij (en welke negatieve impact het mitigeert). Daarnaast was het de expliciete wens om op creatieve wijze het bedrijfsmodel inzichtelijk te maken en waar mogelijk het model te kwantificeren.

Als eerste stap heeft Sustainalize op basis van beschikbaar materiaal een aantal eerste concepten gepresenteerd aan NS. Daarna heeft Sustainalize NS geholpen om in verschillende workshops te komen tot verbeteringen van concepten van het waardecreatiemodel. Ook heeft Sustainalize ondersteund in het kwantificeren van het model en uiteindelijk aan de wieg gestaan van de visuele opmaak van het model.

Met het waardecreatiemodel heeft NS nu een model wat aangesloten is op de richtlijnen van het International Integrated Reporting Council (IRRC). Dit is communicatief sterk en laat zien wat de belangrijkste kernprocessen en kerncijfers zijn. Met het nieuwe waardecreatiemodel heeft NS een basis voor verder integratie van het jaarverslag en een op zichzelf staande infographic voor gebruik binnen en buiten het jaarverslag.