Als wereldleider in diervoeding en visvoeding heeft Nutreco duurzaamheid ingebed in haar bedrijfscultuur. Nutreco rapporteert sinds 2000 over haar duurzaamheidsprestaties. In 2016 en 2017 werd het bedrijf genomineerd als één van tien finalisten in de door RSA geaccrediteerde Edie Sustainability Leaders Awards. Nutreco heeft sinds 2014 een redelijke mate van zekerheid geboden met betrekking tot haar duurzaamheidsverslag. Deze externe assurance heeft Nutreco in staat gesteld de kwaliteit van haar verslaggevingsprincipes aanzienlijk te verbeteren, wat heeft gezorgd voor geloofwaardigheid bij stakeholders dat Nutreco haar beloften nakomt.

In 2017 heeft Nutreco haar aanpak gewijzigd met als doel de rapportageprocessen en duurzaamheidsprestaties actief te verbeteren. Omdat externe assurance-providers beperkt zijn in hun vermogen om klanten te adviseren (vanwege regelgeving om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen), kan validatie door Sustainalize als derde partij een kostenefficiënte manier bieden om niet-financiële gegevens te valideren. Gelijktijdig bieden ze concreet advies over hoe de rapportageprocessen en duurzaamheidsprestaties in de toekomst kunnen worden verbeterd.

Sustainalize onderzocht de rapportageprocessen en controles en valideerde de kwaliteit van de geselecteerde KPI’s op het gebied van duurzaamheid die onderdeel uitmaakten van Sustainability Report 2017. Als onderdeel van het werk heeft Sustainalize locaties bezocht van lokale Nutreco bedrijven in verschillende regio’s, om te beoordelen of de lokale rapportagepraktijken in overeenstemming zijn met Nutreco’s rapporteringscriteria.

Bovendien heeft Sustainalize de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot Nutreco’s gegevens over duurzaamheidsprestaties, de openbarings- en omschrijvingsverklaringen  met betrekking tot scope indicatoren en de toepassing van de GRI-richtlijnen en de GRI-tabel in het Sustainability Report 2017 beoordeeld en getest. Ook heeft Sustainalize verschillende workshops georganiseerd over reporting trends waarbij potentiële verbeterpunten voor Nutreco zijn uitgelicht.

Door een deskundig oordeel te geven over de gegevens en advies te geven met betrekking tot rapportageprocessen en duurzaamheidsprestaties, heeft Sustainalize Nutreco geholpen om de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens te handhaven en te verbeteren. Sustainalize heeft haar werk samengevat in een verklaring in Nutreco’s Sustainability Report 2017.