Aanleiding

In het bedrijfsleven zijn er veel verschillende mogelijkheden om de inspanningen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen te meten. De verschillende monitors, indices, benchmarks en rankings zijn ontstaan, omdat bedrijven zich willen profileren met specifieke en onderscheidende indicatoren. Daarnaast gebruiken ngo’s benchmarks om ongewenste situaties boven water te krijgen. En de overheid is bezig met een benchmark op het gebied van transparantie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een overheidsinstantie die strategische beleidsanalyses uitvoert op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Inzicht in de status van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het Nederlandse bedrijfsleven is daar onderdeel van. Het PBL wil graag weten hoe activiteiten op dit gebied gekoppeld kunnen worden aan actuele thema’s als energiebesparing, duurzaam watergebruik, circulariteit grondstoffen, duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal en behoud van biodiversiteit. PBL heeft Sustainalize daarom gevraagd om het Nederlandse monitoringslandschap op het gebied van MVO in kaart te brengen.

Samenwerking

Met input van het PBL hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende monitoringsinitiatieven. Hierbij hebben we per bedrijfssector bekeken welke MVO-aspecten met welk initiatief zijn afgedekt.

Resultaat

Sustainalize onderzocht hoe monitoringsinitiatieven op het gebied van MVO elkaar overlappen, waar ze complementair aan elkaar zijn, en waar monitoring juist nog ontbreekt. De resultaten presenteerden we in een onderzoeksrapport. Dit rapport heeft als input gediend voor studie ‘Transparantie verplicht’ van het PBL. Daaruit blijkt dat de invulling van de Europese rapportageplicht van bedrijven op het gebied van duurzaamheid aangescherpt moet worden – de recente Nederlandse aanpassing van deze invulling blijkt niet genoeg. Met het overzicht van het monitoringslandschap kan het PBL aanbevelingen opstellen voor de evaluatie van het Nederlandse transparantiebeleid en de voortgang daarvan. Ook kan het PBL de overheid van concrete verbeterpunten voorzien.