Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) werkt aan patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel en wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt hierbij op gezond en actief ouder worden.

Het UMCG gaf al een aantal jaren een extern jaarverslag uit waarin ook informatie was opgenomen over duurzaamheid en de niet-financiële informatie. Het was de ambitie van het UMCG om duurzaamheid en niet-financiële informatie in het jaarverslag verder te integreren en daarnaast een hogere beoordeling te krijgen op de Transparantiebenchmark en te voldoen aan de richtlijnen van de GRI.

Sustainalize heeft het UMCG geholpen met het vaststellen van de ambitie in rapportage door middel van een rapportageworkshop. De ambities vastgelegd in deze workshop zijn samen met het UMCG gerealiseerd door op gezette tijden mee te kijken bij versies van het jaarverslag. Tijdens deze leesrondes zijn concrete verbeterpunten aangereikt, tekstsuggesties gedaan en is de GRI-referentietabel opgemaakt. Hierdoor heeft het UMCG tijdens het jaarverslagproces de gewenste verbeteringen kunnen doorvoeren en is er nauwer aangesloten bij de criteria van de Transparantiebenchmark. Met als ultiem resultaat de erkenning als snelste stijger in de Transparantiebenchmark (een stijging van 36 punten naar 148 punten).