Performance & Informatie

Een duurzaamheidstrategie formuleren is één ding. Het is vervolgens heel wat anders om deze op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren. Strategie moet je vertalen in concrete acties die succesvol in de onderneming worden uitgevoerd. Om te bepalen of iets succesvol is, heb je doelstellingen nodig. Lig je nog op koers en ga je jouw doelstellingen halen? Of moet je bijsturen?

Sturing en beheersing van jouw duurzaamheidsstrategie lukt alleen als je de juiste managementinformatie voor handen hebt. Dat begint met doelstellingen en targets. Bij Sustainalize weten we alles van rapportageprocessen en beheersingsmaatregelen. Graag helpen we je om je managementinformatie in te richten en om een effectieve en efficiënte interne beheersing te organiseren.

Performance & Information