Transparantie & Waardering

Duurzaamheid kent geen vaste actielijst. Iedere onderneming is anders en iedere sector kent zijn eigen duurzaamheidsthema’s. Wat ertoe doet, is voor een deel afhankelijk van de belangen en verwachtingen van stakeholders. Daarom is stakeholderdialoog belangrijk. Aandacht voor duurzaamheid gaat dan ook hand in hand met aandacht voor externe verslaggeving. Door te rapporteren over doelstellingen en prestaties worden stakeholders geïnformeerd. In de interactie met stakeholders ontstaat vervolgens een specifieke duurzaamheidsagenda voor de onderneming.

De gedachte dat transparantie positief bijdraagt aan duurzame ontwikkeling, is inmiddels ook verankerd in allerlei wetgeving, benchmarks en ratings. Soms is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Wij helpen met het verzamelen, ordenen en rapporteren van niet-financiële informatie. Met de opkomst van geïntegreerde verslaggeving wordt het alleen maar belangrijker om ook te kunnen rapporteren over niet-financiële aspecten die impact hebben op lange termijn waardecreatie. Met onze kennis van relevante standaarden en benchmarks zorgen we ervoor dat uw externe verslaggeving voldoet aan alle verwachtingen en dat uw onderneming de waardering krijgt die het verdient.

Transparency & Recognition