Global Compact Netwerk Nederland

Global Compact Netwerk Nederland streeft ernaar een lokale beweging van duurzame bedrijven en belanghebbenden te mobiliseren met als doel de levens van toekomstige generaties te verbeteren. Geleid door de tien universele principes en de 17 SDG’s ondersteunen we bedrijven en belanghebbenden bij het begrijpen van wat verantwoord ondernemen betekent in een wereldwijde en lokale context en bieden we richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen in actie om te zetten. Global Compact Network Netherlands stimuleert en faciliteert het creëren van lokale verbindingen en katalyseert bedrijven en stakeholders om Agenda 2030 te realiseren.