Benchmarks & Ratings

Als je wilt, kun je al je tijd besteden aan benchmarks en ratings op het gebied van duurzaamheid. Er zijn er genoeg! Natuurlijk zijn ze niet allemaal even relevant, maar de hoeveelheid geeft wel aan dat investeerders, consumenten, afnemers en overheden steeds meer belang hechten aan het beleid en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het invullen van deze benchmarks is een vorm van externe verslaggeving die steeds belangrijker wordt, omdat stakeholders er meer waarde aan hechten.

Bekende benchmarks zijn de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), het Carbon Disclosure Project (CDP), de Transparantiebenchmark (TB) en Ecovadis, om er een paar te noemen. Wij kennen deze benchmarks en ratings. We weten wat bedoeld wordt met de terminologie en we weten wanneer een antwoord goed genoeg is. Wel zo makkelijk voor een efficiënt rapportageproces. Met onze begeleiding kun jij gericht je informatie samenstellen en maximaliseer je je score.

Soms is benodigde informatie niet voor handen. Soms maakt een bepaalde rating duidelijk dat de onderneming op bepaalde terreinen achterloopt. En de impact daarvan kan groot zijn, bijvoorbeeld als afnemers bepaalde certificaten of keurmerken wel als eis stellen. Wij vertalen jouw benchmarkscore naar concrete verbeterplannen en leggen de link met je strategie. Zo kunnen benchmarks en ratings een impuls geven aan weer een nieuwe managementcyclus. We denken graag mee!