Circulaire economie

Circulariteit is een breed begrip. De invalshoeken variëren van producthergebruik tot levensduurverlenging. Maar het gaat net zo goed om materiaalrecycling, nieuwe verdienmodellen en eigendomsverhoudingen als pay-per-use-concepten. Wij helpen dit concreet te maken.

Veel klanten vragen ons om de mate van circulariteit te meten. In hoeverre is een product, een keten of een onderneming al circulair? We kijken naar secundaire materialen die de keten ingaan en naar de hoeveelheid afval die de keten verlaat. Onze berekeningen brengen we samen in één circulariteitskengetal. Daarmee kun je het effect van voorgenomen maatregelen inschatten op hun circulariteitsbijdrage. En wij helpen op onze beurt weer graag om concrete circulariteitsdoelstellingen te formuleren en te communiceren.

Maar het kan natuurlijk ook dat je pas net aan het begin staat van een circulaire aanpak. Sustainalize kan je helpen om de juiste start te maken. Allereerst brengen we in kaart hoe product- en materiaalstromen door je bedrijf en keten lopen. Dat leidt tot een praktisch inzicht waar waarde verloren gaat vanuit het circulaire denken: een circulariteitskansenkaart. Welke materialen worden ‘gedowncycled’ of verlaten alsnog de keten richting afvalverbranding of stort? Waar liggen kansen om meer circulariteit in je onderneming en bedrijfsketen te brengen? In een interactief en creatief proces verkennen we samen deze kansen. Welke milieu-impact gaat van deze kansen uit? Samen met jou werken we aan spraakmakende circulaire oplossingen.