Impact Assessment & Monetarisatie

Zonder goede informatie kun je onmogelijk de juiste strategische afweging maken. Vaak geeft de beschikbare informatie maar een gedeeltelijk beeld. Hoe kies je dan de meest duurzame optie? Om die vraag te beantwoorden, kijken we naar de duurzaamheidsimpacten van de hele levensfase. In een levenscyclusanalyse (LCA) berekenen we de totale milieubelasting van een project of product: van grondstofwinning tot afvalverwerking. Een LCA biedt je een goed startpunt voor innovatie en helpt bij het inrichten van circulaire processen.

Maar we gaan vaak nog een stap verder bij LCA’s. Stel, je staat voor de keuze tussen twee investeringsprojecten. Hoe vergelijk je bijvoorbeeld het verminderen van waterverbruik met het opleiden van medewerkers? Om echt te weten wat het meeste oplevert, moet je ook externaliteiten meenemen. Dit zijn impacts die je niet economisch afrekent, maar die wel positieve of negatieve effecten hebben. Met onze impactmethodiek brengen we deze maatschappelijke kosten en baten in kaart. Zo kun je het hele plaatje zien.

Het is mogelijk om externaliteiten in geld uit te drukken. Dat noemen we monetarisering. Het voordeel is dat je zo de werkelijke waarde kunt uitdrukken op een manier waaraan we gewend zijn. En zo kun je totaal verschillende impacts vergelijkbaar maken en bij elkaar optellen. Het prijskaartje dat ontstaat, helpt bijvoorbeeld bij het maken van keuzes tussen productieprocessen, geografische locaties, of verschillende materialen. Op basis van kwantitatieve data kun je beter sturen op risico en resultaat. We helpen je graag om deze slag te maken.