Inrichten van jaarverslaggeving

Is één geïntegreerd jaarverslag een goede oplossing? Of liever een kernachtig ‘Core’ rapport met een aantal gedetailleerde ‘More’ rapporten op de website? Houd je vast aan een papieren jaarverslag en/of pdf? Of zet je de stap naar ‘Digital first’ verslaggeving? Niet alleen de formats verschillen, maar ook voor de indeling moet je keuzes maken. Stel je waardecreatie centraal? Of rapporteer je liever aan de hand van uw strategische thema’s? Sustainalize helpt bij deze keuzes door vanuit onze ervaring verschillende mogelijkheden voor te leggen en de vorm te kiezen die het beste bij jouw organisatie past.

Uiteraard maak je zelf de keuzes, maar tegelijkertijd moet het jaarverslag ook aan steeds meer vereisten voldoen. Inmiddels zijn er wettelijke verplichtingen ten aanzien van niet-financiële informatie. Daarnaast wil je graag dat je verslag voldoet aan gangbare rapportagerichtlijnen, zoals die van het Global Reporting Initiative (GRI). Wij adviseren je over de technische aspecten van je externe jaarverslag. Dat doen we vooraf, maar we kijken ook mee tijdens de totstandkoming van het jaarverslag. Zo borgen we dat je verslag aan alle relevante regels en standaarden voldoet.

Jouw interne projectteam kan gebruik maken van de expertise van Sustainalize. We kennen de verschillende standaarden en kunnen adviseren over de opbouw van het jaarverslag. Tijdens het schrijfproces voeren we gap analyses uit ten opzichte van GRI, het IR raamwerk en/of relevante benchmarks. Ook zorgen we eventueel voor de afstemming met de externe accountant ten aanzien van vaktechnische keuzes. Als we samen met jou een ‘contentplan’ maken, zorgen we ervoor dat belangrijke elementen zoals waardecreatie, materialiteit en strategie een logische uitwerking krijgen en dat de connectiviteit in het verslag gewaarborgd is.