Inrichten van rapportageprocessen

Gerapporteerde cijfers moeten betrouwbaar zijn. Dat gaat niet vanzelf. Het definiëren van een goede set aan KPI’s zorgt er nog niet automatisch voor dat die informatie binnen jouw onderneming beschikbaar komt.

Op basis van een analyse van je huidige rapportageprocessen brengen wij in kaart hoe duurzaamheidsinformatie op een efficiënte en effectieve wijze ingebed kan worden in jouw onderneming. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijkheden voor rapportage worden opgenomen in de governance-structuur. Ons doel is dat deze niet-financiële KPI’s onderdeel worden van de reguliere planning en control-cyclus binnen de onderneming.

Vaak stellen we een zogenaamde reporting manual op. Daarin staan de KPI’s in detail beschreven, inclusief definities, meetmethodes, rapportage-eenheden, en dergelijke. Daarnaast schrijven we het proces uit. Dat gaat verder dan rapporteren. We leggen ook vast wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beheersingsmaatregelen zijn afgesproken om de kwaliteit van de informatie te borgen.

We geven trainingen en workshops bij de implementatie van (nieuwe) rapportageprocessen. Ook richten we dashboards in met geïntegreerde data-visualisaties die in één oogopslag de voortgang zichtbaar maken. Dat kan laagdrempelig en kostenefficiënt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor uitgebreidere rapportagesoftware zoals PE, Credit360, Enablon, WeSustain of Tagetik. We helpen je graag bij de pakketkeuze en de implementatie.