Ketenverantwoordelijkheid

De impact van je bedrijfsvoering houdt niet op bij de voordeur van je onderneming. Bij de meeste organisaties zit de grootste impact juist in de keten. Weet jij precies waar je producten of grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden deze worden geproduceerd? Of hoe je transporteur of onderaannemer omgaat met duurzaamheid? Inzicht in de keten is cruciaal om duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Bovendien wordt van je verwacht dat je in staat bent om vragen over je keten te beantwoorden. Niet alleen jouw afnemers, maar ook benchmarks en ratings als DJSI en EcoVadis willen het naadje van de kous weten over jouw impact in de keten.

Sustainalize brengt in kaart welke thema’s binnen jouw keten spelen en waar jouw bedrijf de grootste impact heeft. We creëren inzicht in risico’s op sociaal, ethisch en milieuvlak en helpen je om deze om deze te beheersen of zelfs om te buigen tot kansen. Daarbij volgen we internationaal erkende standaarden en richtlijnen. We helpen bij het implementeren van mensenrechten op basis van de UNGP’s. We maken klimaatrisico’s inzichtelijk in lijn met TCFD. We helpen je om complexe ketenonderwerpen terug te brengen tot concrete prioriteiten voor je onderneming.

Sustainalize ondersteunt bij het opzetten en implementeren van een duurzame inkoopstrategie. In het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vertalen we strategische doelen naar concreet inkoopbeleid met doelstellingen en KPI’s, groeimodellen en actieplannen. We ondersteunen bij de borging van duurzaam inkopen binnen je werkprocessen, zodat rollen en verantwoordelijkheden vastliggen. We trainen je inkopers voor het toepassen van jouw duurzame inkoopbeleid. Ook helpen we je de juiste vragen te stellen aan je leveranciers, en of je dit wilt doen aan de hand van een bedrijfsspecifieke vragenlijst of een bestaand platform als EcoVadis.