Ketenverantwoordelijkheid

De impact van je bedrijfsvoering houdt niet op bij de voordeur van je onderneming. Bij de meeste organisaties zit de grootste impact juist in de keten. Weet jij precies waar je producten of grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden deze worden geproduceerd? Of hoe uw transporteur of onderaannemer omgaat met duurzaamheid? Inzicht in de keten is vaak van doorslaggevend belang om duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Bovendien word je geacht om allerlei vragen over je keten te kunnen beantwoorden. Niet alleen jouw afnemers, maar ook rating-bureaus zoals Ecovadis, willen het naadje van de kous weten over jouw impact in de keten.

Sustainalize brengt in kaart welke thema’s binnen jouw keten spelen en waar jij de grootste impact hebt. Daarbij maken we gebruik van relevante standaarden en richtlijnen. We voeren salient analyses uit met behulp van het UNGP-raamwerk op het gebied van mensenrechten. We maken klimaatrisico’s inzichtelijk in lijn met TCFD. We kunnen je helemaal helpen om complexe ketenonderwerpen terug te brengen tot concrete prioriteiten voor je onderneming.

Sustainalize ondersteunt bij het implementeren van een inkoopstrategie gericht op duurzaamheid. In het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) vertalen we strategische doelstellingen naar concreet inkoopbeleid met KPI’s, maturity modellen en actieplannen. We ondersteunen bij de borging van MVI binnen je werkprocessen, zodat onder meer rollen en verantwoordelijkheden vastliggen. Ook trainen wij je inkopers om jouw beleid rondom duurzaam inkopen toe te passen. We helpen je de juiste vragen te stellen aan je leveranciers. Of dit nu is voor een Supplier Code of Conduct of in relatie tot de Ecovadis-vragenlijst.