Materialiteit & Stakeholderdialoog

Hoe bepaalt u wat voor u de meest relevante thema’s zijn op het gebied van mens, milieu en maatschappij? Daarvoor kunt u bij uw stakeholders te rade. Met behulp van zogenaamde materialiteitsanalyses brengen wij in kaart welke duurzaamheidsonderwerpen het meest belangrijk worden gevonden. Dat begint bij een ‘long list’ aan potentiële materiële onderwerpen. Vervolgens brengen we die lijst terug tot een ‘short list’ op basis van onder meer een media-analyse en een concurrentie-analyse.

Om tot een prioritering te komen, leggen we de ‘short list’ vervolgens voor aan interne en externe stakeholders. Hiervoor hanteren we verschillende methodes. Soms organiseren we ronde tafelgesprekken. Dat geeft de mogelijkheid om door te vragen en de diepte in te gaan. Daar staat tegenover dat in die opzet het aantal betrokken stakeholders beperkt blijft. Daarom werken we ook veel met surveys. Via deze online-vragenlijsten kunnen we een rangorde vaststellen die u kunt gebruiken om uw prioriteiten te stellen.

Veel rapportagestandaarden vereisen een materialiteitsanalyse als basis voor verslaggeving. Zowel het Global Reporting Initiative (GRI) als de International Integrated Reporting Council (IIRC) hanteren dit als uitgangspunt. Tegenwoordig treffen we in de meeste jaarverslagen dan ook een materialiteitsmatrix aan. Sustainalize heeft veel ervaring met het faciliteren van stakeholderdialogen en het uitvoeren van materialiteitsanalyses. We nemen deze stap graag uit handen en zorgen voor een gedegen vastlegging van het proces.