Strategie & Waardecreatie

Natuurlijk gaat duurzaam ondernemen over de bijdrage aan een mooiere en betere wereld. Heel belangrijk. Maar tegenwoordig gaat het nog verder dan dat. We beseffen steeds meer dat duurzaam ondernemen essentieel is voor de onderneming zelf. Medewerkers werken liever bij een onderneming met een heldere visie en verantwoord beleid. Dankzij slimme producten verlagen we de kosten en niet-financiële informatie verbetert risicomanagement. Ondernemingen die begrijpen hoe ze waarde creëren voor klanten, medewerkers, investeerders én de samenleving zijn beter voorbereid op de toekomst.

Maar hoe zorg je ervoor dat de onderneming ook over 20 jaar nog relevant is en in staat is waarde te creëren? Welke strategische keuzes moeten we maken om concurrerend te blijven in markten die over 5 jaar ingrijpend zijn veranderd? Hoe blijf ik aantrekkelijk voor klanten en medewerkers die nu nog in de schoolbanken zitten? Ieder bedrijf is anders en simpele oplossingen bestaan niet. Maar wat het antwoord ook is, het helpt altijd om de trends en ontwikkelingen om je heen goed te begrijpen.

Wij helpen je niet alleen met onze kennis van de markt en externe ontwikkelingen, maar ook door kritische vragen te stellen bij de ambities en activiteiten van de onderneming. Bij Sustainalize benaderen we strategievorming vanuit waardecreatie. Welke input heeft een onderneming nodig – ook op de lange termijn – om een positieve impact te hebben voor stakeholders? Dat doen we in workshops, waarin we de drijfkrachten voor toekomstig succes identificeren. Zo krijgen we een kader voor interne actie en externe communicatie. Samen met jou werken we een strategiekaart uit. Daarnaast helpen we je om de strategische inzichten samen te vatten in een helder waardecreatiemodel voor interne en externe communicatie.